เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ยุทธศาสตร์ของสี่จังหวัดภาคเหนือ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 54
บนพื้นที่กว่า 45 ไร่ของ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเกษตรพอเพียงตำบลอุโมงค์ ซึ่งดำเนินงานโดยเทศบาลตำบลอุโมงค์และจังหวัดลำพูน ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ แบ่งสถานที่เลี้ยงวัวขาวลำพูน วัวพันธุ์พื้นเมือง แปลงปลูกพืชไร่ บ้านพักแบบโฮมสเตย์ โรงเรือนเลี้ยงไก่ด้านล่างเป็นบ่อปลาดุก เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาดูงานและนำไปต่อยอดในชุมชนของตัวเอง

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์