เดินหน้าปฏิรูประบบวิจัย วช.จับมือหน่วยงานวิจัยลุยเชื่อมโยงข้อมูลข้ามองค์กร

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 54
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการปฎิรูประบบวิจัยว่า งานด้านการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากในกระบวนการทำการวิจัย การหาข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการวิจัย ถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทั้งหมดภายในประเทศ จะไม่สามารถหาข้อมูลจากที่เดียวได้ เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีการจัดเก็บข้อมูลตนเองและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเอง ไม่ว่าผลงานวิจัย ทุน หรืองบประมาณด้านการวิจัย นโยบายยุทธศาสตร์

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า