จัดติวเข้มปลูกป่ารับกฎเหล็ก "อียู"

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 54
กรมป่าไม้จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละท้องที่ พร้อมรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายด้านการปลูกสวนป่า หวังใช้ประโยชน์ผลิตผลจากไม้ รับกฎเหล็กอียู

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก