'ปลาทับทิม' สร้างอาชีพเกษตรกรไทย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 54
เมื่อกระแสความนิยมบริโภคเนื้อปลามีมากขึ้น แต่ปลาทะเลกลับลดปริมาณลงเรื่อย ๆ กลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงได้เริ่มวางโครงการพัฒนาสายพันธุ์ปลา ด้วยการนำ ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน มาเป็นต้นตระกูลเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกับคัดเลือกสายพันธุ์ปลาที่มีลักษณะเด่นมากในด้านต่าง ๆ ทั้งจากอังกฤษ อเมริกา อิสราเอล และไต้หวัน มาผสมข้ามพันธุ์กันและปรับปรุงสายพันธุ์ทางด้านคุณภาพให้ดีขึ้นโดยวิธีตามธรรมชาติ

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์