อย.เตือนนักท่องเที่ยวงดการหิ้วผัก-ผลไม้จากญี่ปุ่น เสี่ยงการปนเปื้อนกัมมันตรังสี

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 54
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้ดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในอาหารที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ด่านอาหารและยาทุกแห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มี.ค. อย.ได้ตรวจนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ซื้อ "ผักอูโด" กลับมารับประทาน จำนวน 1 กิโลกรัม ผลการตรวจพบ ไอโอดีน I-131 ปริมาณ 12.92 เบคเคอเรล/กิโลกรัม (Bq/Kg.) , ซีเซียม-134 (Cs-134) ปริมาณ 3.50 เบคเคอเรล/กิโลกรัม (Bq/Kg.) และซีเซียม-137 Cs-137) ปริมาณ 5.12 เบคเคอเรล/กิโลกรัม (Bq/Kg.) จึงได้อายัดทั้งหมด แม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า