ข่าวเกษตรองค์ความรู้การเกษตรสำหรับสมาชิกเว็บบอร์ดการเกษตรฐานข้อมูลงานวิจัย

เว็บบอร์ดการเกษตร

โดย : woody2b1
  worawut@2b1asia.com
เมื่อ : 30 ก.ค. 51
หัวข้อ : หากต้องการซื้อ เครื่องอบข้าวโพด เครื่องอบข้าวเปลือก ต้องอ่าน
Sales Grain Dryers

ภาวะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรขายได้ราคาสูง ส่งผลให้การแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย การทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งทำให้เกิดกำไร
มากยิ่งขึ้นเช่นกัน การทำให้ผลผลิตแห้งโดยการใช้เครื่องอบเมล็ดพืชได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากจะสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องกังวนในเรื่องที่จะต้องพึ่งพา
ธรรมชาติ(แดด หรือฝน)แล้ว ยังสามารถมีระบบทำความสะอาดทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นอีก การรบกวนจากนกต่างๆก็หมดไป

บริษัท ธัญญากลกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิต ติดตั้ง ดัดแปลง และซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตร รวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรในการเกษตร บริษัท ธัญญากลกิจ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และติดตั้งเครื่องอบเมล็ดพืช (Grain Dryers)
ขนาดใหญ่สำหรับอุสาหกรรมการเกษตร คลอบคลุมทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME, Small and Medium Enterprise) และขนาดใหญ่
ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) และส่วนประกอบอื่นๆ

เรามีเครื่องอบรุ่นมากมายหลายขนาดที่จะเหมาะสมกับทุกขนาดธุรกิจ และรุ่นใหม่ใหม่ล่าสุด ขนาดกำลังการอบแห้ง สำหรับข้าวโพด
ประมาณ 60-70 ตันต่อวัน และข้าวเปลือก 50 ตันต่อวัน ราคาเพียง 2 ล้าน 5 แสนบาท เท่านั้น สุดคุ้มค่าในการลงทุน การใช้งานแสนง่ายดาย สะดวกกับการใช้
เชื้อเพลิงได้หลายประเภท เช่น แกลบ ซังข้าวโพด ไม้ฟืน หรือถ่านหิน สินค้าของเรามีกำลังการผลิต และติดตั้งที่จำกัด ดังนั้นจำเป็นต้องติดต่อล่วงหน้า เพื่อเตรียมการที่ดี

อย่าด่วนใจร้อน รีบตัดสินใจซื้อเครื่องอบจากที่อื่นก่อนที่จะได้เปรียบเทียบทั้งด้านราคา คุณภาพการอบ ปริมาณผลผลิต และอื่นๆ กับทางเรา

"สำหรับธัญญากลกิจ คุณภาพสินค้า และบริการ คืองานของเรา"
"ความพึงพอใจของท่าน คือความสำเร็จของเรา"
"ความพึงพอใจของท่าน คืองานของเรา"

สนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อด่วนที่
คุณวรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ 081-848-0620 Email : worawut@2b1asia.com

บริษัท ธัญญากลกิจ จำกัด บริหารและจัดการโดย คุณเดชา ธนัญชยะกุล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 21/4 ม.5 ถ.หนองข้างคอก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานขาย เลขที่ 15/71 หมู่ 3 ซอยรามอินทรา 8 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-971-9008 แฟกซ์ 02-971-9276
Website : www.thunyakolkij.com Email : worawut@2b1asia.com

บริการ รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร เกี่ยวกับ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องจักรกล ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก) หุ่นยนต์ (Robot) เป็นต้น

www.chularesearch.com
1)บริการงาน สถิติ/วิจัย/วิเคราะห์/สำรวจ ทุกสาขาวิชา ตามที่ลูกค้าต้องการอาทิงาน สำรวจความต้องการลูกค้า ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ รวมทั้ง บริการงานวิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง สำหรับสายงานทุกวิชาชีพ โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิ SPSS , MATHLAB อื่นๆ
2) บริการช่วยออกแบบและขาย โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Ecommerce
3)บริการช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และขายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์
4) ให้บริการ รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร เกี่ยวกับ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องจักรกล ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก) หุ่นยนต์ (Robot) เป็นต้น
5) ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน ทุกชนิด


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1.CR บริการงานวิจัยและวิเคราะห์
ทำงานเร็ว - ราคาไม่แพง - งานดีมีคุณภาพสูง
www.chularesearch.com/research.htm

เรารับบริการจัดทำ/เป็นที่ปรึกษา งานวิจัย วิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง สำหรับทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม อื่นๆ สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง และความรู้ทางด้านสาขาวิชาต่างๆเข้ามาประกอบในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ เหมาะสำหรับหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างสถิติพื้นฐานและสถิติชั้นสูงที่เรารับวิเคราะห์ ได้แก่
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS , การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน Stepwise Regression Analysis , การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น Heirarchical Regression Analysis , การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis , การวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analsis , การวิเคราะห์จัดกลุ่ม Cluster Analysis , การวิเคราะห์การผันแปรแบบหลายตัว Multivariate Analysis of Variance , การวิเคราะห์จำแนกประเภท Discriminant Analysis , สถิติเบเซียน , สถิตินันพาราเมตริก , BAYESIAN STATISTICS สถิติเบเซียน , NON - PARAMETRIC STATISTICS สถิตินันพาราเมตริก , CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย , REGRESSION ANALYSISการวิเคราะห์การถดถอย , NONPARAMETRIC นันพาราเมตริก , สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม GARCH MODEL , CO-INTEGRATION , MULTIPLE REGRESSIONAL , LOGIT , PROBIT , ทดสอบปัญหา Hetero-scedasticity /Autocorrelation /Multi-co-linearity เป็นต้น

บริการที่เรารับทำ
--บริการรับทำงานวิจัย / เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ในทุกสาขาวิชา
--บริการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
--บริการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
--จัดทำแบบสอบถาม(Questionnaire) โพลสำรวจ(Pole)

ตัวอย่างลักษณะงาน
-ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม
-วิเคราะห์อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารปี2540-2547
-รายงานศึกษาวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
-รายงานศึกษาความต้องการใช้ IT ของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ


สนใจติดต่อ 089-1690911
Email : paputking@yahoo.com


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2) บริการช่วยออกแบบและขาย โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Ecommerce
รับโปรโมทเว็บให้ดัง ช่วยหาลูกค้า โดยคิดค่าบริการเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขาย
www.chularesearch.com/e-commerce.htm

ถ้าท่านมีสินค้าที่ดี แต่ไม่รู้ว่าจะหาผู้ซื้อได้อย่างไรหรือไม่รู้ว่าจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร เรารับจ้างหาตลาดหาลูกค้าให้กับท่าน โดยวิธีการทาง e-commerce ซึ่งเราไม่มีการเก็บบค่าบริการรายเดือนใดๆทั้งสิ้น แต่คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น นั้นหมายถึงท่านไม่ต้องจ่ายเงินใดๆให้กับเราก่อน จนกว่าท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ถ้าท่านสนใจโปรดส่งสินค้าพร้อมรายละเอียด และเล่าประวัติธุรกิจของท่าน โดยย่อๆ มาให้เราที่ Email : paputking@yahoo.com


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


3)ขายอุปกรณ์และออกแบบ ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์
www.chularesearch.com/elec.htm

บริการช่วยออกแบบ-จัดหา-ขาย อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนกส์
1. เรารับจัดหา-ขาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งรับออกแบบและผลิตเพื่อขาย วงจรอิเล็คทรอนิคส์ ทุกรูปแบบ เช่น วงจร power Amp, pre amp เครื่องเสียงแบบต่างๆ งานออกแบบและพัฒนางานควบคุม sensor งานออกแบบ ป้ายแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ งานเพื่อใช้ในเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ เป็นต้น
2.จำหน่ายอุปกรณ์-แผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 )
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ทีวี เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น อื่นๆ
- สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด
- สำหรับ เครื่องจักร/หุ่นยนต์ ทุกชนิด

สนใจติดต่อ 089-1690911
Email : paputking@yahoo.com


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


4) CR เครื่องยนต์ ระบบเครื่องจักรกล ระบบกลไกอัตโนมัต
www.chularesearch.com/automatic.htm

1.เ ราให้บริการ รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร เกี่ยวกับ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องจักรกล ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก) หุ่นยนต์ (Robot) เป็นต้น
2.จำหน่ายอุปกรณ์-อะไหล่-ระบบ (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 ) สำหรับ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / เครื่องจักร / หุ่นยนต์ ทุกชนิด


สนใจติดต่อ 089-1690911
Email : paputking@yahoo.com


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


5) ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน ทุกชนิด
www.chularesearch.com/pp-energy.htm

CR energy (Perfect Process) เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร-ระบบการผลิต รวมทั้งช่วยวางระบบและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน ทุกประเภท

โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการพลังงานในโรงงาน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ โปรดช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของเรา)

โครงการนี้ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรและระบบการผลิต ซึ่งทางส่วนกลุ่มงานกลุ่มรักษ์พลังงานไทยของเราได้จัดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานที่มีต้นทุนแพงขึ้น ดังนี้

ส่วนกลุ่มรักษ์พลังงานไทย
จากปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ทรัพยากรในการผลิตพลังงานมีอย่างจำกัด ด้วยกลุ่มรักษ์พลังงานไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเปิดให้บริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ส่งคำถามหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมาที่เรา เพื่อให้ทางเราช่วยเสนอแนะ หรือหาคำตอบในการแก้ปัญหานั้นๆ โดยกลุ่มอนุรักษ์ไทยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

1.การให้คำปรึกษา
• แนะนำการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม โดยเสนอแนะวิธีการ และสรุปข้อดีของแต่ละวิธีการในรูปแบบของวิศวกรรมและการเงิน ว่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละวิธี และส่งผลดีการต่อการผลิตอย่างไรเช่น เสนอให้ติดตั้งในอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานใน Boiler จะแสดงตัวเลขการลงทุน
ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง และ อัตราในการประหยัดพลังงาน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบระยะเวลาในการคุ้มทุน พร้อมทั้งอธิบายผลดีในด้านวิศวกรรมมนการช่วยทำให้อายุการใช้งานของ Boiler นานขึ้น
• แนะนำการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม เช่น บริษัทที่มีการระบายน้ำเสียจำนวนมาก จะแนะนำการใช้พลังงานจากชีวมวล ที่เกิดจากขยะ ทั้งนี้จะเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท่าน เช่น พลังงานจากแกลบ พลังงานจากลม พลังงานจากขยะ โดยใช้เกณฑ์ความคุ้มค่าในเรื่องของการเงินและความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเป็นหลัก
• จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อลงทุนในเรื่องพลังงาน ให้กับหน่วยงานและองค์กรณ์ของท่าน

2.การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน สำหรับผู้ผลิตพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อใช้ในโรงงานของตนเอง

3.การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน เช่น แกลบ ก๊าซ ไบโอดีเซล เป็นต้น


ทางกลุ่มรักษ์พลังงานไทยมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา และรับใช้ท่าน
ติดต่อ ขอรับคำปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่ Email : paputking@yahoo.com
เบอร์ 089-1690911บริการอื่นๆ ที่ Perfect Process ให้บริการ
- ให้คำปรึกษาระบบส่งกำลังเครื่องจักร
- ให้คำปรึกษาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Power Plant
- ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต (ด้านต้นทุน,ด้านวิศวกรรม)
1. ประสิทธิภาพด้านกำลังงาน (กำลังงานที่ได้รับจากระบบ/กำลังที่ให้แก่ระบบ)
2. ประสิทธภาพด้านผลผลิต (ผลผลิตที่ได้/วัตถุดิบที่ให้แก่ระบบ)

  ความคิดเห็นที่ : 1 โดย : top เมื่อ : 3/6/2552 14:12:00

>> เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
  ขออภัยในความไม่สะดวก ! ขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ เนื่องจากขณะนี้มีผู้พยายามก่อกวนเว็บบอร์ด โดยการส่งสแปมมาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และเราจะเปิดบริการใหม่ในเร็ว ๆ นี้ครับ
ทีมงาน PHTNET.ORG
ชื่อ : *
 
อีเมล์:
ข้อความ :
 
 
ป้อนรหัสความปลอดภัย 4 หลักที่ท่านเห็นข้างบน