ข่าวเกษตรองค์ความรู้การเกษตรสำหรับสมาชิกเว็บบอร์ดการเกษตรฐานข้อมูลงานวิจัย

เว็บบอร์ดการเกษตร

โดย : มานิตย์
  mkkitirat@gmail.com
เมื่อ : 25 มิ.ย. 51
หัวข้อ : แนะปลูกต้นตะกูแทนไม้สัก
ตะกูเป็นไม้ที่ทางกรมป่าไม้จัดอยู่ในประเภท "ไม้โตเร็วมาก" และสามารถเติบโตได้ดีในหลายสภาพดินฟ้าอากาศ ตะกูที่พบอยู่ในธรรมชาติจึงพบอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และอีสาน อย่างไรก็ตามแม้จะพบไม้ตะกูกระจายในหลายพื้นที่ แต่ก็พบว่ามีจำนวนความหนาแน่นน้อยมากเนื่องจากตะกูขยายพันธุ์เองได้ยาก แต่ตะกูสามารถปลูกได้ในสภาพดินที่ค่อนข้างแล้ง หรือแม้แต่ในสภาวะน้ำท่วมขังตะกูก็ยังสามารถอยู่รอดได้
ซึ่งได้มีกรณีศึกษาจากแปลงปลูกต้นตะกูในภาคเหนือที่มีน้ำท่วมขังนาน 3 เดือน แต่ต้นตะกูก็ยังอยู่รอดได้และสามารถเจริญเติบโตได้อีกครั้งหลังน้ำลด ขณะที่ไม้บางชนิดที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันต้นจะเฉาและตายในที่สุด อย่างไรก็ตามการที่ต้นตะกูจะเจริญเติบโตได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลอย่างดี นั่นจึงทำให้จะได้ไม้ที่มีคุณภาพ และในปริมาณที่สูงด้วย
การปลูกต้นตะกูให้เจริญเติบโตได้ดีต้องมีระยะการปลูกที่ไม่ชิดแน่นจนเกินไป ระยะที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปจะปลูกที่ระยะ 4 x 4 เมตร ใน 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 100 ต้นหรือจะปลูก 3 x 3 จะได้ไร่ละ150 ต้น ระยะตัดฟันอยู่ที่ 5 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับผลตอบแทนตามขนาดและระยะเวลาที่ตัดโค่นไม้ และเมื่อทำการปลูกในปริมาณที่มากขึ้นรายได้ก็จะทวีคูณ หากถึงระยะตัดฟันแล้วแต่เกษตรกรยังไม่ทำการขายไม้ ต่อมาเมื่อต้นไม้โตขึ้นก็จะมีมูลค่าสูงตามขนาด ถ้าทิ้งไว้นานอาจจะกลายเป็นต้นตะกูยักษ์ก็ได้
ปัจจุบันราคาไม้แปรรูปคิว (เมตร)ละ 2500 ต้นตะกูเมื่อปลูกครบ 5 ปีจะได้เนื้อไม้ประมาณ 2.5 คิว/ต้นและถ้าปล่อยไว้อีกหลายปีเนื้อไม้ก็จะเพิ่มตามปีจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มตามปริมาณ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณมานิตย์ กิติรัตน์ 089-8167488 และ 081-6257923 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktrinter.com

อยากศึกษารายละเอียดให้รู้มากกว่านี้ เพราะอยากจะปลูก
  ความคิดเห็นที่ : 1 โดย : อารีรัตน์/yingyor@yahoo.com เมื่อ : 14/7/2551 16:59:00

ลงทุนปลูกต้นตะกูก้านแดง 579,150 บาท ผลตอบแทน 1,770,000 บาท

รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกไม้โตเร็ว ไม้ตะกู (พันธุ์ก้านแดง)

ถ้าท่านมีที่ดิน และต้องการปลูกต้นตะกู ทางเรามีบริการปลูก และรับดูแลบริหารจัดการแทนท่าน เป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั่งขายเนื้อไม้ได้

ประมาณเงินลงทุนปลูก และดูแลสวนป่า ไม้ตะกู (พันธุ์ก้านแดง) 10 ไร่
* ปีที่ 1 จำนวนเงิน 287,150 บาท
* ปีที่ 2 จำนวนเงิน 112,000 บาท
* ปีที่ 3 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 4 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 5 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* รวมเงินลงทุนทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน 579,150 บาท

ผลตอบแทนจากการขาย 1,770 ต้น x 1,000 บาท/ต้น เป็นเงิน 1,770,000 บาท

สนใจติดต่อ
1. คุณดายุทธ รักมะณี โทร 081 911 1764
2. คุณวรภัทร ทรวงแสวง โทร 084 0123451, 086 789 8845
ดูรายละเอียดได้จากเวป
www.agroforestrysystem.com หรือ
www.tree.igetweb.com หรือ
http://tree.igetweb.com
  ความคิดเห็นที่ : 2 โดย : ลงทุนปลูกต้นตะกูก้านแดง 579,150 บาท ผลตอบแทน 1,770/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 16/7/2551 12:21:00

ปลูกแล้วรวยครับเนื่องจากไม้เมืองไทยหมดแล้วครับ
การปลูกต้นตะกูแบบสมบูรณ์ครับ (ไม้เมืองไทยหมดแล้วครับพี่ ๆ ๆ เพื่อนชาวสวน)
การปลูก ควรปลูกต้นฤดูฝน ระยะปลูก 4 x 4 ปลูกได้ประมาณไร่ล่ะ 100 ต้น ปลูกเพื่อขาย หลุมปลูกมีขนาด 30×30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษ รองก้นหลุมๆละ 250-300 กรัม คลุกเคล้าให้ทั่วหลุม แล้วนำต้นตะกูลงไปปลูกในหลุม โดยให้ระมัดระวังขณะฉีกถุงอย่าให้ดินในถุงแตก หลังขากนั้นให้กลบดินให้แน่น อย่าให้เป็นแอ่งหรือน้ำแฉะขังบริเวณหลุมปลูก และใช้ไม้ค้ำขวางลมผูกเชือกยึดติดกับไม้ค้ำ
การใส่ปุ๋ย
ปีที่ 1 - หลังจากปลูก 1 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 300 กรัม- ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน - ตุลาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 400 กรัม
ปีที่ 2 - ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 350-400- ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน - ตุลาคม ) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 400 กรัม
ปีที่ 3-5 ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 500 กรัม
ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน - ตุลาคม ) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 500 กรัม
ปีที่ 6 ขึ้นไป ให้ตัดต้นเว้นต้น เพื่อให้ต้นตะกูมีขนาดที่ใหญ่ออกทางด้านข้าง และมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงการใส่ปุ๋ยให้ใส่
ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 1 กิโลกรัม
ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน - ตุลาคม ) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 1 กิโลกรัม
การดูแลรักษา
นอกจากการใส่ปุ๋ยตามที่กำหนด สิ่งที่ควรระมัดระวังในระยะเริ่มปลูกปีที่1-2 ควรหาวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว แพะ และแกะ ซึ่งเป็นสัตว์กินพืช เข้าไปในแปลงปลูกต้นตะกู เพราะอาจเข้าไปกินใบต้นตะกูได้ และอาจทำความเสียหายได้ถึง 60% ส่วนโรคและแมลงที่ผ่านมายังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดจากโรคและแมลงกรณีที่ต้นตะกูมีอายุได้ 5 ปี เพื่อให้ต้นตะกูมีคุณภาพควรตัดต้นเว้นต้น เพื่อให้ต้นตะกูที่เหลือมีการเจริญเติบโตในด้านความหนาของลำต้น และความแข็งแรงของเนื้อไม้ โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อไม้ของต้นตะกูจะมีคุณภาพใกล้เคียงกับไม้สักทองคุณสมบัติต้นตะกู เป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ โตเร็วมาก มีเนื้อไม้ที่ละเอียดแน่นไม่บิดงอง่าย มีน้ำหนักใกล้เคียงกับไม้สักแต่จะเบากว่าเล็กน้อย อายุ 5 ปีขึ้นไป สามารถแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลาย เช่น เก้าอี้ โซฟา โต๊ะ พื้นกระดาน ฝาบ้าน ลังใส่ของคุณสมบัติพิเศษ คือ ปลูกง่าย โตเร็ว หากมีอายุ 1 ปีขึ้นไป จะทนต่อภาวะน้ำท่วมและไฟป่า สำคัญปลวกมอดไม่กิน
อ.ชอบ 081-906-5549 081-915-9209 จ.นนทบุรี
มีกล้าพันธ์ขายครับก้านแดงต้นละ 5 บาทครับสูง 8-10 นิ้ว ครับสั่งครับ ผมปลูกแล้ว 100 ไร่ครับ จ.เพชรบูรณ์ครับ

ไม้ตะกู
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp.
วงศ์ : Rubiaceae
อันดับ : Gentianales
ชื่อการค้า : ตะกู
ชื่อสามัญ : Bur-flower Tree
ชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย : กรองประหยัน (ยะลา) กระทุ่มหรือกระทุ่มบก (กลาง, เหนือ) กว๋าง (ลาว) โกหว่า (ตรัง) แคแสง (ชลบุรี, จันทบุรี) ตะกู (กลาง, สุโขทัย) ตะโกส้ม (ชลบุรี, ชัยภูมิ) ตะโกใหญ่ (ตราด) ตุ้มก้านซ้วง, ตุ้มก้านยาว, ตุ้มเนี่ยงและตุ้มหลวง (เหนือ) ตุ้มขี้หมู (ภาคใต้) ทุ่มพราย (ขอนแก่น) ปะแด๊ะ, เปอแด๊ะและสะพรั่ง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปาแย (มลายู-ปัตตานี)
081-906-5549 081-915-9209 มีก้านแดงครับเพื่อน ๆ 5 บาทครับ

ข้อความพิเศษต้นตะกู
28-01-2008 Views: 3096
ในปัจจุบันสถานการณ์การขาดแคลนไม้ทั้งในเมืองไทยและตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุมาจากการใช้ไม้จำนวนมหาศาลของประชากรโลก ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จากอดีตจนถึง ปัจจุบัน มีการตัดไม้ธรรมชาติเพื่อนำมาสนองความต้องการ ในการใช้ประโยชน์จากไม้ของมนุษย์ตลอดมา จนเมื่อมาถึงจุดวิกฤติ หลายประเทศได้มีการห้ามตัดไม้ธรรมชาติเพื่อนำมาใช้งาน เช่น ประเทศไทยมีการออกกฏหมายห้ามตัดไม้ในปี พศ. 2532 , ส่วนประเทศในแถบยุโรป, สหรัฐอเมริกา ,แคนนาดา, และสแกนดิเนเวีย หลายประเทศออกกฏหมายห้ามตัดไม้มานานหลายสิบปี เมื่อการห้ามตัดไม้เกิดขึ้น ทางออกของการแก้ปัญหา ที่จะตอบสนองอุปสงค์จำนวน
  ความคิดเห็นที่ : 3 โดย : อ.ชอบ/chobservice@gmail.com เมื่อ : 23/7/2551 19:14:00

ไม้ตะกู
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp.
วงศ์ : Rubiaceae
อันดับ : Gentianales
ชื่อการค้า : ตะกู
ชื่อสามัญ : Bur-flower Tree
ชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย : กรองประหยัน (ยะลา) กระทุ่มหรือกระทุ่มบก (กลาง, เหนือ) กว๋าง (ลาว) โกหว่า (ตรัง) แคแสง (ชลบุรี, จันทบุรี) ตะกู (กลาง, สุโขทัย) ตะโกส้ม (ชลบุรี, ชัยภูมิ) ตะโกใหญ่ (ตราด) ตุ้มก้านซ้วง, ตุ้มก้านยาว, ตุ้มเนี่ยงและตุ้มหลวง (เหนือ) ตุ้มขี้หมู (ภาคใต้) ทุ่มพราย (ขอนแก่น) ปะแด๊ะ, เปอแด๊ะและสะพรั่ง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปาแย (มลายู-ปัตตานี)
วิธีปลูก.....
ปลูกด้วยกล้าพันธุ์ สูงประมาณ 5 นิ้ว ขุดหลุมกว้าง 30 x 30 ซม. หากเป็นพื้นที่ลูกรังควรขุดหลุมกว้างกว่าปกติ 40 x 40 เซนติเมตร ควรขุดหลุมตากแดดทิ้งไว้เพื่อฆ่าเชื้อ ควรใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพคลุกกับดิน ระยะเริ่มปลูกถึง 2 เดือน ควรดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้ต้นกล้าไม่ชะงักการเจริญเติบโต พอต้นไม้อายุประมาณ 5 เดือน สูงประมาณ 5 เมตร
ขั้นตอนการปลูกต้นตะกู จะปลูกตะกูบนที่ดินแบบใด
ต้นตะกูเป็นไม้มงคล ปลูกได้ในทุกที่ ที่ลุ่ม ที่ใกล้น้ำ เป็นเขา ริมสระน้ำ บ่อลูกรังที่มีหินกรวด ดินร่วน ดินทรายในประเทศไทย มีการเริ่มปลูกกันบ้านแล้วในทุกพื้นที่ คาดว่าอีก 5 ปี ประเทศไทยจะมีป่าไม้ขนาดใหญ่ สามารถช่วยให้ความชุ่มชื้น ฝนตกต้องตามฤดูกาล น้ำป่าน้อยลง และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของสวนอย่างงามไม่น้อยไปกว่ายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศปีละหมื่นล้านบาท
ต้นตะกูสามารถปลูกได้ไร่ละประมาณ 120 ต้นขึ้นไป โดยดูตามสภาพพื้นที่เพาะปลูกว่าเป็นพื้นราบหรือเป็นเขา
พื้นราบ การปลูก 3 x 3 เมตร (ระยะด้านห่าง 3 เมตร ระยะแถว 3 เมตร)
ที่เนินเขา การปลูก 3 x 5 เมตร (ระยะด้านห่าง 3 เมตร ระยะแถว 5 เมตร)
การดูแลรักษา นอกจากการใส่ปุ๋ยตามที่กำหนด สิ่งที่ควรระมัดระวังในระยะเริ่มปลูกปีที่
1-2 ควรหาวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ และแกะ ซึ่งเป็นสัตว์กินพืช เข้าไปในแปลงปลูกต้นตะกู เพราะอาจเข้าไปกินใบต้นตะกูได้ และอาจทำความเสียหายได้ถึง 70% ส่วนโรคและแมลงที่ผ่านมายังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดจากโรคและแมลง

อ.ชอบ 081-906-5549 ก้านแดง 5 บาทครับ
  ความคิดเห็นที่ : 4 โดย : อ.ชอบ/chobservice@gmail.com เมื่อ : 28/7/2551 16:55:00

ขายเมล็ดพันธุ์ตะกูยักษ์และจำหน่ายต้นกล้าตะกูยักษ์สายพันธุ์ก้านแดงราคาเริ่มต้นเพียงต้นละ 1บาทกว่าๆเท่านั้น สนใจติดต่อคุณไก่ 081-2839267
  ความคิดเห็นที่ : 5 โดย : คุณไก่ 081-2839267/takuyak@sanook.com เมื่อ : 30/7/2551 19:20:00

ความรู้ครับเพื่อน ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ
ตะกูพบการกระจายพันธุ์อยู่ในช่วงเส้นรุ้งที่ 9-27 องศาเหนือ ตั้งแต่ประเทศเนปาล ไล่มาทางทิศตะวันออกจนถึงบังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลงไปจนถึงหมู่เกาะปาปัวนิวกินี ในประเทศไทยตะกูมีการกระจายพันธุ์แทบทุกภาคของประเทศ โดยพบที่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ตาก แพร่ กำแพงเพชร อุทัยธานี เลย เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ตรัง สตูล และภูเก็ต ขึ้นได้ตั้งแต่ที่ราบริมทะเลไปจนถึงระดับความสูง 1,000 เมตร ปริมาณน้ำฝนรายปี 1,000-5,000 มิลลิเมตร โดยมักพบต้นตะกูขึ้นเป็นกลุ่มล้วน ๆ ในป่าดั้งเดิมที่ถูกแผ้วถางแล้วปล่อยทิ้งร้างไว้ หรือสองข้างทางรถยนต์ที่ตัดผ่านป่าที่ค่อนข้างชุ่มชื้น เช่นป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง เป็นต้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณสมบัติของไม้โตเร็วบางชนิดกับไม้ตะกู
ตะกูเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 16-27 เมตร (สำหรับในประเทศไทย ต้นตะกูที่โตเต็มที่ที่พบในป่าธรรมชาติมีขนาดโตทางเส้นรอบวงเพียงอกประมาณ 280 ซม. สูงประมาณ 27 เมตร) เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งตั้งฉากกับลำต้น ส่วนใหญ่ลำต้นเปลาตรง มีการลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ (บางถิ่นกำเนิดโดยเฉพาะในแถบประเทศอินเดีย ลำต้นจะไม่เปลาตรงเนื่องจากมีกิ่งขนาดใหญ่ การลิดกิ่งตามธรรมชาติมีน้อย) เปลือกสีเทาปนน้ำตาลค่อนข้างเรียบ เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน ใบเดี่ยวเรียงตัวตรงข้ามเป็นคู่ ๆ มีขนาดประมาณ 5-12 x 10-24 ซม. ปลายใบมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบป้าน เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบมีขนสาก ๆ และมีสีเข้มกว่าทางท้องใบ ท้องใบมีขนนุ่มและจะหลุดร่วงไปเมื่อใบแก่ เส้นแขนงใบมี 7-14 คู่ เห็นชัดทั้งสองด้าน
ดอกตะกูมีขนาดเล็กติดกันแน่นอยู่บนช่อดอกแบบ Head สีขาวปนเหลืองหรือสีส้ม กลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกเป็น ช่อกลมเดี่ยวหรือเป็นกระจุกไม่เกิน 2 ช่อ อยู่ตามปลายกิ่ง ผลตะกูเป็นผลเดี่ยวโดยเรียงกันแน่นเป็นก้อนกลมอยู่บนช่อดอก เรียกผลแบบนี้ว่า Fruiting Head มีขนาดความโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-6 ซม. ผลแก่มีสีเหลืองเข้ม ในผลหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ดขนาดเล็กเป็นจำนวนมากบรรจุอยู่ภายใน เมล็ดมีขนาดประมาณ 0.44 x 0.66 มม. เมล็ดแห้งหนัก 1 กิโลกรัม มีจำนวนเมล็ดประมาณ 18-26 ล้านเมล็ด ผลแก่เป็นอาหารของสัตว์ป่าจำพวกกวาง เก้ง และนก ซึ่งสัตว์เหล่านี้ช่วยให้การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural Regeneration) ของไม้ตะกูเกิดขึ้นได้ง่าย เราจึงสามารถพบเห็นกลุ่มไม้ตะกูขึ้นอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งๆที่บางแห่งอาจจะมองไม่เห็นแม่ไม้ในบริเวณข้างเคียงเลยก็ตาม
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ (2548)
อ.ชอบ 081-906-5549 ก้านแดง 5 บาท
( แนะนำการขายไม้ครับ และรับซื้อไม้คืนครับ 3- 5 ปีส่งชีวมวลครับ)

  ความคิดเห็นที่ : 6 โดย : อ.ชอบ/chobservicv@gmail.com เมื่อ : 10/8/2551 20:24:00

ปลูกป่าสร้าง โรงไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตขนาดเล็ก (VSPP) สนองนโยบายรัฐ ในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้ขยายปริมาณรับซื้อไฟฟ้า โดยรับซื้อโรงละไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ และผู้ขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ในปีพ.ศ. 2550-2551 จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เฉพาะพลังงานหมุนเวียนตามแต่ละประเภทเชื้อเพลิงเป็นเวลา 7 ปี ราคารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.8 บาท/หน่วย บวกค่า Ft (ขณะนี้อยู่ประมาณ 0.60 บาท/หน่วย) บวกด้วย Adder ตามประเภทเชื้อเพลิงดังนี้
กระถินยักษ์ ให้อะไร
• แก้ปัญหาโลกร้อน พื้นดินอุดมสมบูรณ์ไม่ทำลายดิน
• ลำต้นอายุ 8 เดือน ถึง 1 ปี เวียนตัดเป็นวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้า
• ใบกระถินแห้งส่งขายผลิตอาหารสัตว์มีมูลค่าตันละ 4,000 บาท
• ใบกระถินสด ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นวัว แพะ เป็นต้น
• ใบกระถินยังเป็นปุ๋ยอย่างดี หากปล่อยทิ้งไว้ในไร่

ต้นตะกู ให้อะไร
• แก้ปัญหาโลกร้อนได้ดี เพราะอัตราการเจริญเติบโตเร็ว
• สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
• กิ่งตัดเข้าโรงไฟฟ้าได้
• ลำต้นใช้แปรรูปเป็นไม้เศรษฐกิจ ไม้เฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่ามหาศาล

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะได้ประโยชน์กับประเทศชาติ และประชาชนดังนี้
• ลดการใช้เชื้อเพลิง เชิงพาณิชย์ซึ่งใช้แล้วหมดไป
• ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ ซึ่งประเทศไทย จะต้องนำเข้านับหมื่นล้านบาทต่อปี
• ลดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม เช่นขยะ น้ำเสีย กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ ฝุ่นควันจากแกลบ เป็นต้น
• พืชผลทางเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
• นำรายได้เข้าประเทศจากการขาย CO 2
• ลดปัญหาโลกร้อน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ ถ้าปลูกป่าโดย ใช้ต้นไม้โตเร็ว ซึ่งสามารถให้ผลผลิตภายใน 8 เดือน ถึง 1 ปี ปลูกครั้งเดียวตัดแล้วงอกขึ้นใหม่ได้ ไม่ยุ่งยากต่อการดูแล นำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นลักษณะพลังงานหมุนเวียนไม่รู้จบสิ้น รัฐก็จะได้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม และประชากรที่เพิ่มขึ้น
ไม้ตะกูเป็นไม้ที่ใช้ชีวมวลได้ดีครับมีความร้อนมากโตเร็วมาก ๆ ๆ ครับ ***อ.ชอบ 081-906-5549
ก้านแดง 5 บาท รับซื้อไม้คืนครับแนะนำการขายครับ
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงข่าว
• รูปลักษณะโรงงานไฟฟ้า
• BIOMASS POWER PLANT THE CLEAN ENERGY
• ไม้ตะกู และการปลูก
• ไม้กระถิน และการปลูก
  ความคิดเห็นที่ : 7 โดย : อ.ชอบ/chobservicv@gmail.com เมื่อ : 10/8/2551 20:42:00

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้สนใจทั่วไทย

หจก. เฟอร์ทิไลซ์ปุ๋ยไทย
ขอเสนอทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตรา เกษตรชาวบ้าน เกรด A พิเศษ
คุณสมบัติ
• เป็นปุ๋ยรองพื้น
• ปรับสภาพดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีมานานหลายปี
• เพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
• สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้

สินค้าของเรามีจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โอกาสดี !! เพียงท่านโทรติดต่อหาเรา คุณคือ
คนสำคัญของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
สนใจสินค้าเพื่อวางจำหน่ายในร้านหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อได้ที่
หจก. เฟอร์ทิไลซ์ปุ๋ยไทย
433/151 ม. 2 ต. ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
คุณปุ๊กกี้ 085-0005379, 043343731
(http://www.geocities.com/thaifertilize/)
(E-mail:Thaifertilize@yahoo.com//
ขออภัยที่รบกวนเวลาของท่าน
  ความคิดเห็นที่ : 8 โดย : fertilize/thaifertilize@yahoo.com เมื่อ : 27/8/2551 12:51:00

ผมมีต้นกล้าตะกูจำนวนมาก ราคาส่งและปลีก 5 บาท ลงมา
ส่งทั่วประเทศครับ 08-1533-5925 กิตติ สุโขทัยครับ
  ความคิดเห็นที่ : 9 โดย : กิตติ/hanuman@hotmail.com เมื่อ : 28/8/2551 18:16:00

กล้าตะกู ต้นละ 5 บาทสั่งตั้งแต่ 1500 ต้นขึ้นไปบริการส่งฟรี
ระยะทางไม่เกิน 500 กม. สั่งเยอะลดราคาได้อีกตามจำนวนสั่ง
สนใจติดต่อ 0866195055
  ความคิดเห็นที่ : 10 โดย : cc เมื่อ : 29/8/2551 12:50:00

สัมฤทธิ์ตะกูยักษ์บายพาส จ.ชลบุรี

จำหน่าย ต้นกล้าตะกูยักษ์ พันธิ์ก้านแดง โตเร็ว ราคาถูก

ปลูกง่าย ดูแลง่าย ได้กำไรงาม

สนใจติดต่อ คุณสัมฤทธิ์ 038-797472 / 089-2707100

หรือ คุณท๊อป 084-5980892
  ความคิดเห็นที่ : 11 โดย : สัมฤทธิ์/top_kung.2@hotmail.com เมื่อ : 4/9/2551 22:11:00

จำหน่ายกล้าตะกู พันธุ์พิเศษ ขนาดใหญ่ จากอินเดีย ราคาถูก และรับซื้อคืน

สนใจติดต่อ คุณนิรันดร
อ.งาว จ.ลำปาง
โทร 085 524 8255
  ความคิดเห็นที่ : 12 โดย : คุณนิรันดร/manatermjai@hotmail.com เมื่อ : 5/9/2551 1:03:00

PETROASIA Tel : 086-376-9348,087-030-3731 Fax : 02-904-4942
ปิโตรเอเซีย 90/39 หมู่ที่ 6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
E-mail : pongrapat@hotmail.com

วันที่ 15 สิงหาคม 2551
ราคาประกันการรับซื้อขั้นต่ำ! ต้นตะกูสายพันธุ์ก้านแดง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ( ระยะตัดฟัน3- 5 ปี )

จำนวน(ไร่) จำนวนต้น
ต่อ 1 ไร่ ทุน/ต้น/5ปี ต้นทุนรวม/5ปี จำนวนต้น
ที่ปลูก/ไร่ ราคาขาย/ต้น
( 5 ปี ) รายรับ
ที่ขายได้รวม
1 200 100 20,000 200 1,500 300,000
5 200 100 100,000 1,000 1,500 1,500,000
10 200 100 200,000 2,000 1,500 3,000,000
15 200 100 300,000 3,000 1,500 4,500,000
20 200 100 400,000 4,000 1,500 6,000,000
25 200 100 500,000 5,000 1,500 7,500,000
50 200 100 1,000,000 10,000 1,500 15,000,000
100 200 100 2,000,000 20,000 1,500 30,000,000
รับประกันการซื้อคืนไม้ตะกูอายุ 36-39 เดือน ในราคา 500.00บาท/ต้น ( ระยะ 2 x 2 ปลูก 400 ต้น/ไร่ )
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 นิ้ว สูงขั้นต่ำ 12 เมตร
หมายเหตุ - เป็นราคาประกันการรับซื้อจากสมาชิกส่งเสริมการปลูกต้นตะกูของ * ปิโตรเอเชีย *
- ขนาดของต้นตะกูเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว(วัดเฉพาะเนื้อไม้)ยาว 15 เมตรขึ้นไป
- ราคาต้นกล้าตะกูสมาชิกส่งเสริมฯ ต้นละ 15.-บาท(ราคาส่งถึงที่)สั่งขั้นต่ำ 1,000 ต้น
- การสั่งจอง ผู้สนใจส่ง Fax. หรือ E-mail สั่งจองวางมัดจำ 25% ได้โดยใช้อ.ชอบ อินทร์ชม
ผู้จัดการผ่าย
081-906-5549  ความคิดเห็นที่ : 13 โดย : อ.ชบ/chobservice@gmail.com เมื่อ : 9/9/2551 18:47:00

หมายเหตุ - เป็นราคาประกันการรับซื้อคืนจากสมาชิกส่งเสริมการปลูกต้นตะกูของ * ปิโตรเอเชีย *
- ขนาดของต้นตะกูอายุ 3 ปี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 นิ้ว(วัดเฉพาะเนื้อไม้) สูง 12 เมตรขึ้นไป
- ขนาดของต้นตะกูอายุ 5 ปี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว(วัดเฉพาะเนื้อไม้)สูง 15 เมตรขึ้นไป
- ราคาต้นกล้าตะกูสมาชิกส่งเสริมฯ ต้นละ 10.-บาท(ราคาส่งถึงที่)สั่งขั้นต่ำ 1,000 ต้น
- การสั่งจอง ผู้สนใจส่ง Fax. หรือ E-mail สั่งจองวางมัดจำ 25% ได้โดยใช้
* เงินสด * หรือ *โอนเงิน *เช้าบัญชีออมทรัพย์ นายเอกพล แผ้วชมภู
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-2-56473-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เลขที่ 088-0-12342-7
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบัวทอง เลขที่ 121-0-13847-6
ขอแสดงความนับถือ

...................................
( นายเอกพล แผ้วชมภู )
ผู้จัดการ
Tel : 086-376-9348

  ความคิดเห็นที่ : 14 โดย : อ.ชอบ/chobservice@gmail.com เมื่อ : 9/9/2551 18:48:00

มีต้นกล้าตะกูราคาถูกจำหน่าย เพียงต้นละ 3 - 5 บาท
สั่งตั้งแต่ 1500 ต้นขึ้นไปมีบริการส่ง
สนใจติดต่อ 0866195055 * 0871694460
  ความคิดเห็นที่ : 15 โดย : cc223 เมื่อ : 10/9/2551 18:24:00

มีต้นกล้าตะกูราคาถูกจำหน่าย เพียงต้นละ 3 - 5 บาท

สั่งตั้งแต่ 1500 ต้นขึ้นไปมีบริการส่ง

สนใจติดต่อ 0866195055
0871694460
  ความคิดเห็นที่ : 16 โดย : cc2233 เมื่อ : 10/9/2551 18:25:00

"ภูพานเพชร" ผู้นำตลาดหมากเม่าระดับสากล
PhuPhanPhet - Leading MaMao Market

หมากเม่า (มะเม่า เม่าเสี้ยน มัดเซ) เป็นผลไม้ชั้นนำในเขตภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ส่วนภาคอื่นๆ เรียกว่า "เม่า" ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma velutinosum Blume ในวงศ์ Stilaginaceae. เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ความสูงประมาณ 12-15 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และผลจะสุกในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

ประโยชน์ “หมากเม่า”
1. ผลดิบสีเขียวอ่อน ประกอบอาหารคล้ายส้มตำเม่า
2. ผลแก่สีแดงมีรสเปรี้ยว ส่วนผลแก่จัดสีดำม่วง จะมีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้สด
3. ผลมีสรรพคุณเป็นยาระบายและบำรุงสายตา ใบสดนำมาอังไฟเพื่อใช้ประคบแก้อาการฟกช้ำดำเขียว เปลือกต้นเม่าใช้เป็นส่วนประกอบของลูกประคบ
4. ผลหมากเม่าสุก มีกรดอะมิโน 18 ชนิด แคลเซียม เหล็ก สังกะสี วิตามิน B1 B2 C และ E
5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่น น้ำผลไม้ ไวน์เม่า แยม กวน สีธรรมชาติผสมอาหาร ฯลฯ
6. น้ำเม่าสกัดเข้มข้น 100% มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ
7.ไวน์หมากเม่า มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
8.กัมมาลและคณะ (2546) ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรไทย 5 ชนิด คือ มะเม่า ฟ้าทลายโจร หญ้าแห้วหมู ผักเป็ดแดง และสายน้ำผึ้ง พบว่า มะเม่า สายน้ำผึ้ง และหญ้าแห้วหมู มีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ได้

หจก.ภูพานเพชร มีทั้งต้นพันธุ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป
หมากเม่า “ภูพานเพชร “
1. ลักษณะเด่น หมากเม่า สายพันธุ์ "ภูพานเพชร"
* ต้นสูงประมาณ 12 - 15 เมตร
* ลักษณะใบ กว้างมนใหญ่ มีทั้งใบยาว และใบสั้น
* ผล เป็นพวงช่อขนาดใหญ่ ประมาณ 15 ซม. ผลดิบมีสีเขียว ผลแก่
สีแดง เมื่อผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
2. ผลิตภัณฑ์ “ภูพานเพชร”
2.1 ต้นพันธุ์หมากเม่า “ภูพานเพชร” ความสูง 50, 80, 100 ซม.
2.2 ไวน์หมากเม่า "ภูพานเพชร"
2.3 แยมหมากเม่า "ภูพานเพชร"
2.4 น้ำผลไม้เข้มข้น หมากเม่า "ภูพานเพชร"


หมากเม่า “ภูพานทอง”
1. ลักษณะเด่น หมากเม่าสายพันธุ์ "ภูพานทอง"
* ต้นสูงประมาณ 10 - 12 เมตร
* ลักษณะใบ แคบเล็กยาว ใบห่าง
* ผล เป็นพวงช่อขนาดใหญ่ ประมาณ 12 ซม. ผลดิบมีสีเขียว ผลแก่
สีแดง เมื่อผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
2. ผลิตภัณฑ์ “ภูพานทอง”
2.1 ต้นพันธุ์หมากเม่า “ภูพานทอง” ความสูง 50, 80, 100 ซม.
2.2 ไวน์หมากเม่า "ภูพานทอง"
2.3 แยมหมากเม่า "ภูพานทอง"
2.4 น้ำผลไม้เข้มข้นหมากเม่า "ภูพานทอง"

สนใจติดต่อ
1.คุณเอมอร สาระขันธ์ โทร 081 839 0015
2.คุณดายุทธ รักมะณี โทร 081 911 1764
www.phuphanphet.com
Email: phuphanphet@gmail.com
  ความคิดเห็นที่ : 17 โดย : กล้าพันธุ์หมากเม่า/phuphanphet@gmail.com เมื่อ : 11/9/2551 10:53:00

จำหน่ายต้นกล้าตะกูราคาถูก
เพียงต้นละ 3 - 5 บาท
ต้นกล้าข็งแรงทุกต้น มีทุกขนาดตามความต้องการของท่าน
พร้อมมีบริการส่งถึงที่ และรับประกันต้นกล้าเสียหายขณะขนส่งทุกต้น
สนใจติดต่อ 0818884663

0866195055
โชคแปลงตะกูสุโขทัย
  ความคิดเห็นที่ : 18 โดย : โชค/chokpisan_42@hotmail.com เมื่อ : 4/10/2551 8:12:00

บริษัท กรีนโกลบ์โบล (ประเทศไทย)จำกัด
17/5 ม. 2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
081-906-5549 081-915-9209 02-922-7436 Fax 02-925-8107
E-mail : Greenglobalth@gmail.com
ส่งเสริมปลูกต้นตะกู ก้านแดง
รับซื้อไม้ต้นตะกูที่ปลูกแล้วและกำลังปลูก
ทั่วประเทศ ไม้ที่ซื้อไปเพื่อส่งออก แปรรูป อื่น ๆ
ราคาการรับซื้อ 1 ปี ต้นละ 60 บาท
ราคาการรับซื้อไม้ 5 ปี ต้นละ 2,500 บาท
  ความคิดเห็นที่ : 19 โดย : ชอบ/chobservice@gmail.com เมื่อ : 4/10/2551 21:40:00

Leading Private AgroForestry Management System Tagoo

TaGoo KanDaeng Variety (Anthocephalus Chinensis)

1. Scope of Services
* Planting & Maintenance 5 year (Land Prepartion, Seedling, Planting, Replacing, Weed/Pest/Insect Control, Fire Protection)
* Design Water Supply System

2. Project Area - Thailand, Laos, Cambodia

Please visit our website for more details:

http://www.agroforestrysystem.com

http://tree.igetweb.com

Email: agroforests@yahoo.com
  ความคิดเห็นที่ : 20 โดย : Leading Private AgroForestry Management System Tag/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 5/10/2551 15:32:00

ขายต้นกล้าตะกูราคาถูก
ต้นกล้าแข็งแรง พร้อมลงปลูก
เพียงต้นละ 3-5 บาท
พร้อมบริการส่งถึงที่
มีของแถมเผื่อต้นกล้าเสียหายขณะขนส่งทุกต้น
สนใจติดต่อ
0866195055
0818884663 โชคตะกูสุโขทัย
  ความคิดเห็นที่ : 21 โดย : โชค111/chokae42@yahoo.com เมื่อ : 7/10/2551 10:51:00

ผู้ที่มีที่ดินอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียง หากต้องการ
ปลูกต้นตะกู ดิฉันเพาะกล้าตะกูจำหน่ายในราคาถูก พร้อมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลการปลุกตะกู หากซื้อจำนวนมาก ยินดีส่งให้ค่ะ
สนใจติดต่อ 081-5793415, 086-4303734

ภวิตา (โคราช)
  ความคิดเห็นที่ : 22 โดย : ภวิตา อาภาสุวรรณกุล/simacham@hotmail.com เมื่อ : 7/10/2551 21:08:00

บริษัท ทรอปิคอลเอเซีย จำกัด

"ผู้เชี่ยวชาญด้าน การออกแบบ ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยระบบบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ"

* โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (BioMass Fuel Power Plant)

* โรงงานสกัดน้ำมันไบโอดีเซล จากวัตถุดิบการเกษตร (BioDiesel)

* โรงงานสกัดน้ำมันไบโอดีเซล จากยางรถยนต์ใช้แล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.biomassfuelpower.com

Email: sanchaitropical2@yahoo.com
  ความคิดเห็นที่ : 23 โดย : sanchai/sanchaitropical2@yahoo.com เมื่อ : 12/10/2551 9:49:00

โครงการ: ปลูกต้นตะกูยักษ์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า
สักหลวงการลงทุนปลูกต้นตะกู 1 -5 ปี
บริษัท กรีนโกลบ์โบล (ประเทศไทย) จำกัด จ.นนทบุรี
หลักการ การรับซื้อไม้คืน ต้นตะกู ปลูก 1 ไร่ 1,600 ต้น หรือ 400 ต้น 200 ต้น
ไม้ต้นตะกูปลูก 1 ปี ตัด 1,200 ต้น ปีที่ 5 ตัด 400 ต้น
ไม้ต้นตะกูปลูก 1 ปี รับซื้อต้นละ 60 บาท ไม้ 5 ปี ต้นละ 2,500 บาท
มีแปลงสาธิตให้ดูที่ปักธงชัย (ระบบน้ำ)
ไม้ตะกูทำอะไร ปลูก 1 ปี ส่งออกนอกประเทศทำถ่านไฟแรงสูง
ไม้ตะกูทำอะไร ปลูก 5 ปี แปรรูปได้หลายชนิด
ติดต่อ พิมพา 081-915-9209 02-922-7436 081-906-5549

  ความคิดเห็นที่ : 24 โดย : พิมพา เมื่อ : 13/10/2551 20:21:00

จำหน่ายกล้าตะกูพันธุ์ก้านแดงแท้ พร้อมรับสมาชิกเข้าโครงการปลูกตะกูและรับซื้อคืน ในเงื่อนไข ไม่เอาเปรียบผู้ต้องการปลูก ราคายุติธรรม สนใจโทรด่วน
086-4303734 คุณภวิตา หรือ email: simacham@hotmail.com
  ความคิดเห็นที่ : 25 โดย : คุณภวิตา/simacham@hotmail.com เมื่อ : 16/10/2551 22:50:00

ขายต้นกล้าตะกูราคาถูก
ต้นกล้าแข็งแรง พร้อมลงปลูก
เพียงต้นละ 3-5 บาท
พร้อมบริการส่งถึงที่
มีของแถมเผื่อต้นกล้าเสียหายขณะขนส่งทุกต้น
สนใจติดต่อ
0866195055
0818884663 โชคตะกูสุโขทัย
  ความคิดเห็นที่ : 26 โดย : โชค/ch_2916@hotmail.com เมื่อ : 21/10/2551 22:56:00

จำหน่ายตะกูราคาถูก 1.5บ
สอบถามได้ที่086-1954989
  ความคิดเห็นที่ : 27 โดย : อ๊อด/tagu@sanook.com เมื่อ : 3/11/2551 14:36:00

เมล็ดพันธุ์ ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (GOLD STAR)
* เมล็ดตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (GOLD STAR)
* มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม
(Seeds Control)
* บรรจุซองฟอลย์ (Foil) ปิดผนึก ประมาณ 200 เมล็ด
* ความงอก (Germination) 80 % ขึ้นไป
* ความบริสุทธิ์ (Purity) 98%
* ราคาซองละ 350 บาท
(โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ จะมีอัตราความงอกลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรที่จะทำการอบ คัดเลือกเมล็ดเสีย เมล็ดลีบ ทำความสะอาด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และบรรจุซองฟอลย์ เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน)
www.agroforests.com
  ความคิดเห็นที่ : 28 โดย : เมล็ดพันธุ์ ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 4/11/2551 9:04:00

ใคร ผู้ใดก็ตามที่คิดจะปลูกพืชชนิดไหน ประเภทใดก็ตามแต่ หากต้องการประสบกับความสำเร็จ และลดความเสี่ยง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยคาดคิดไม่ถึง จากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน พืชแคระแกร็น ให้ผลผลิตต่ำ แมลง โรครบกวนก่อความเสียหาย ท่านต้องขอให้ เทวดา ช่วย และท่านจะได้รับผลสนองตอบที่ดี เพียงแต่ท่านเข้าไปดูที่ http://www.eco-agrotech.com
แล้วเทวดาจะมาช่วยท่านอย่างแน่นอน ถ้าท่านดำเนินตามคำชี้แนะ
  ความคิดเห็นที่ : 29 โดย : สุวิทย์ เหลืองลักษณ์/suwitluenglakkaa@hotmail.com เมื่อ : 12/11/2551 11:00:00

ขายต้นกล้าตะกูราคาถูก

ต้นกล้าแข็งแรง พร้อมลงปลูก

เพียงต้นละ 3-5 บาท

พร้อมบริการส่งถึงที่ฟรี(สั่งขั้นต่ำ 1500 ต้นขึ้นไป)

มารับเองที่แปลงราคาเพียงต้นละ 1 - 2 บาทเท่านั้น
มีให้เลือกทุกขนาด

สนใจติดต่อ
086-619-5055
081-888-4663
โชคแปลงตะกูสุโขทัย
  ความคิดเห็นที่ : 30 โดย : โชค/chokpisan_42@hotmail.com เมื่อ : 18/11/2551 9:33:00

ตัวอย่าง แปลงปลูกต้นตะกู ไร่เจริญสุข 20,000 ต้น

ดูภาพได้จากเวปไซด์

www.agroforestrysystem.com

www.forestryfarm.com
  ความคิดเห็นที่ : 31 โดย : ตัวอย่าง แปลงปลูกต้นตะกู ไร่เจริญสุข 20,000 ต้น/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 21/11/2551 15:17:00

มีต้นตะกูขนาดเส้นรอบวง1.20-1.50เมตรขายสนใจติดต่อ คุณกุ้ง 086-3532136 ด่วน
  ความคิดเห็นที่ : 32 โดย : กุ้ง เมื่อ : 29/11/2551 23:20:00

รับจ้างปลูกต้นตะกูราคา 12-50 บาท หรือสนใจต้นกล้าจำหน่ายราคาต้นละ 1.50 - 20 บาท พร้อมส่งทั่วประเทศ ฟรีค่าขนส่ง รวมทั้งรับซื้อต้นตะกูขนาดเส้นรอบวงตั้งแต่ 100 cm ขึ้นไป สนใจโทร 086-4201568 www.takoothai.com
  ความคิดเห็นที่ : 33 โดย : พิทักษ์/pitakpongp@hotmail.com เมื่อ : 30/11/2551 12:03:00

รับจ้างปลูกต้นตะกูทั่วประเทศไทย
1. ขนาดความสูง 1 ฟุต อายุ 1- 2 เดือน คิดราคาการปลูกต้นละ 12 - 20 บาท พร้อมขุดหลุดและต้นกล้าทั้งหมด
2. ขนาดความสูงตั้งแต่ 1 ฟุตขึ้นไป อายุต้นกล้า 3 - 4 เดือน คิดราคาการปลูก 20 - 50 บาทพร้อมขุดหลุมและต้นกล้าทั้งหมด
จำหน่ายต้นตะกู
1. ขนาดความสูง 1 ฟุต อายุ 1- 2 เดือน คิดราคาต้นละ 1 - 5 บาท
2. ขนาดความสูงตั้งแต่ 1 ฟุตขึ้นไป อายุต้นกล้า 3 - 4 เดือน คิดราคาต้นละ 20 - 30 บาท
จำหน่ายต้นสักราคา 5 บาท ส่งทั่วประเทศและรับซื้อคืนต้นไม้เนื้ออ่อนและไม้สักให้ในราคาสูง สนใจติดต่อ 086-4201568 http://www.takoothai.com
รับซื้อต้นตะกูเส้นรอบวงตั้งแต่ 100 cm ขึ้นไปในราคาสูง รับซื้อไม่อื้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเท่านั้น(หรือต้นไม้ยูคา ไม้เนื้ออ่อนทุกชนิด งิ้วแดง มะม่วง)
  ความคิดเห็นที่ : 34 โดย : พิทักษ์/pitakpongp@hotmail.com เมื่อ : 1/12/2551 10:30:00

จำหน่ายกล้าพันธุ็์ตะกูยักษ์ราคา 3-5 บาท พร้อมจัดส่งฟรี แปลงกล้าอยู่บางพลี สมุทราปราการ ติดต่อได้ที่ 0850606897 0896923697
  ความคิดเห็นที่ : 35 โดย : รุ่ง เมื่อ : 3/12/2551 10:59:00

ประกาศราคาเมล็ดพันธ์ตะกูปรับปรุงล่าสุด18/12/51
1.ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้นตะกูสุกแต่ยังไม่แห้ง ราคากิโลกรัมละ 1200 บาท ให้ลูกค้าไปตากเอง ส่งถึงที่บ้านพร้อมส่งบ้านเพาะได้ประมาณ 500,000 ต้น
2.ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตะกูแห้ง ราคากิโลกรัมละ 2000-2500 บาท ส่งถึงที่บ้านพร้อมส่งบ้านเพาะได้ประมาณ 1,000,000 ต้น
3. ขายเริ่มตั้งแต่ 1/2 กิโลกรัมขึ้นไป
4. สั่งเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรมแถม 1/2 กิโลกรัม
5. สั่ง 50 กิโลกรัมคิดราคาพิเศษ
5.1 สั่ง เมล็ดพันธุ์ตะกูสุกยังไม่แห้ง50 กิโลกรัมขึ้นไป คิดกิโลกรัมละ 900 บาท
5.2 สั่งเมล็ดพันธุ์ตะกูแห้ง 50 กิโลกรัมขึ้นไป คิดกิโลกรัมละ 1700- 2300 บาท
สนใจติดต่อ 086-4201568(CAT), 083-5817587(D-tac) www.takoothai.com
  ความคิดเห็นที่ : 36 โดย : พิทักษ์/pitakpongp@hotmail.com เมื่อ : 22/12/2551 7:54:00

ประกาศจำหน่ายต้นตะกู

1.จำหน่ายต้นกล้าตะกูขนาดจิ้ม 2-4 เซนติเมตร ราคาต้นละ 30 สตางค์(บริการส่งตั้งแต่ 10,000 ต้นขึ้นไป)
2.จำหน่ายต้นกล้าตะกูขนาดมาตรฐาน 5 นิ้ว – 1 ฟุต ราคาต้นละ 4 บาท (บริการส่งตั้งแต่ 1,000 ต้นขึ้นไป )
3.จำหน่ายต้นกล้าตะกูขนาดใหญ่ 2 ฟุตขึ้นไป ราคาต้นละ 15-30 บาท(บริการส่งตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป)
4.จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตะกู ราคากิโลกรัมละ 1,500 – 2,500 บาท
5.รับปลูกต้นตะกูตั้งแต่ 1 ไร่
5.1ปลูกต้นตะกู ในราคาต้นละ 30 บาท เพียงท่านมีที่ดิน ทางเราจะจัดการให้ท่านทุกอย่าง โดยเริ่มเตรียมปรับดิน ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม และปลูกให้พร้อมต้นตะกูจากทางเรา และดูแลจนกว่าต้นจะติด
5.2ปลูกต้นตะกู ในราคาต้นละ 15 บาท ท่านต้องเตรียมปรับดินเอง เราจะรับปลูกให้ พร้อมต้นตะกูจากทางเรา และดูแลจนกว่าต้นจะติด
ในการจำหน่ายต้นตะกู และต้นกล้าที่จะนำไปปลูกให้กับท่าน เราคัดสรรแต่ต้นกล้าที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เรารับประกันคุณภาพของต้นกล้าทุกต้น สำหรับต้นกล้าที่เราจะจัดส่งให้ท่านเรารับประกันความเสียหาย และต้นกล้าที่เราจะไปปลูกให้แก่ท่านเราก็รับประกันความเสียหายทุกต้น รวมถึงการที่ต้นกล้าไม่ติด เรายินดีเปลี่ยนและปลูกให้ท่านใหม่
ต้นกล้าตะกูของเรามีลักษณะเด่น คือ ต้นกล้าสวย ลำต้นเหยียดตรง อ้วนกลม ใบเยอะและมีสีเขียว
สำหรับท่านที่ทำสัญญา เราจะรับซื้อต้นตะกูคืนในระยะเวลาต้นโตได้ 1 ปีขึ้นไป และขนาดของต้นต้องได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา
หากท่านใดที่สนใจ หรือยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ เรายินดีและเต็มใจให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับต้นตะกู

สอบถามข้อมูล ติดต่อเราได้ที่นี่ น้องกายครับ
Tel. 084-77776851 , 080-6828636
Email:Reddevil0315@hotmail.com


  ความคิดเห็นที่ : 37 โดย : น้องกายครับ/reddevil0315@hotmail.com เมื่อ : 1/2/2552 23:21:00

มะเม่า "ภูพานเพชร" ผลไม้สวนป่าเศรษฐกิจใหม่ ปลูกง่าย การดูแลน้อย ปลูก 2-3 ปี ให้ผลผลิต ผลตอบแทนสูง ผลมีกรดอะมิโนและวิตามิน ใช้เป็นยาระบาย และบำรุงสายตา ใบแก้ฟกช้ำ เปลือกทำลูกประคบ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรค HIV

"ภูพานเพชร" ผู้นำตลาดหมากเม่าระดับสากล
PhuPhanPhet - Leading MaMao Market
หมากเม่า (มะเม่า เม่าเสี้ยน มัดเซ) เป็นผลไม้ชั้นนำในเขตภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ส่วนภาคอื่นๆ เรียกว่า "เม่า" ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma velutinosum Blume ในวงศ์ Stilaginaceae. เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ความสูงประมาณ 12-15 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และผลจะสุกในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

คุณค่าทางโภชนาการ ชองผลหมากเม่า (ต่อ 100 กรัม)

พลังงาน 75.20 กิโลแคลลอรี่
โปรตีน 0.63 กรัม
เยื่อใย 0.79 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 17.96 กรัม
แคลเซียม 13.30 มิลลิกรัม
เหล็ก 1.44 มิลลิกรัม
วิตามิน ซี 8.97 กรัม
วิตามิน บี1 4.50 ไมโครกรัม
วิตามิน บี 2 0.03 ไมโครกรัม
วิตามิน อี 0.38 ไมโครกรัม

ประโยชน์ “หมากเม่า”
1. ผลดิบสีเขียวอ่อน ประกอบอาหารคล้ายส้มตำเม่า
2. ผลแก่สีแดงมีรสเปรี้ยว ส่วนผลแก่จัดสีดำม่วง จะมีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้สด
3. ผลมีสรรพคุณเป็นยาระบายและบำรุงสายตา ใบสดนำมาอังไฟเพื่อใช้ประคบแก้อาการฟกช้ำดำเขียว เปลือกต้นเม่าใช้เป็นส่วนประกอบของลูกประคบ
4. ผลหมากเม่าสุก มีกรดอะมิโน 18 ชนิด แคลเซียม เหล็ก สังกะสี วิตามิน B1 B2 C และ E
5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่น น้ำผลไม้ ไวน์เม่า แยม กวน สีธรรมชาติผสมอาหาร ฯลฯ
6. น้ำเม่าสกัดเข้มข้น 100% มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ
7.ไวน์หมากเม่า มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
8.กัมมาลและคณะ (2546) ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรไทย 5 ชนิด คือ มะเม่า ฟ้าทลายโจร หญ้าแห้วหมู ผักเป็ดแดง และสายน้ำผึ้ง พบว่า มะเม่า สายน้ำผึ้ง และหญ้าแห้วหมู มีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ได้

หจก.ภูพานเพชร มีทั้งต้นพันธุ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป

หมากเม่า “ภูพานเพชร “
1. ลักษณะเด่น หมากเม่า สายพันธุ์ "ภูพานเพชร"
* ต้นสูงประมาณ 12 - 15 เมตร
* ลักษณะใบ กว้างมนใหญ่ มีทั้งใบยาว และใบสั้น
* ผล เป็นพวงช่อขนาดใหญ่ ประมาณ 15 ซม. ผลดิบมีสีเขียว ผลแก่
สีแดง เมื่อผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
2. ผลิตภัณฑ์ “ภูพานเพชร”
2.1 ต้นพันธุ์หมากเม่า “ภูพานเพชร” ความสูง 50, 80, 100 ซม.
2.2 ไวน์แดงหมากเม่า "ภูพานเพชร"
* ผลิตจากผลหมากเม่าคัด พันธุ์ภูพานเพชร
* ขนาดบรรจุ 750 ซีซี.
2.3 น้ำหมากเม่าเข้มข้น "ภูพานเพชร" ขนาดบรรจุ 300, 500 ซีซี.
2.4 น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม "ภูพานเพชร" ขนาดบรรจุ 200 ซีซี.
2.5 แยมหมากเม่า "ภูพานเพชร"

หมากเม่า “ภูพานทอง”
1. ลักษณะเด่น หมากเม่าสายพันธุ์ "ภูพานทอง"
* ต้นสูงประมาณ 10 - 12 เมตร
* ลักษณะใบ แคบเล็กยาว ใบห่าง
* ผล เป็นพวงช่อขนาดใหญ่ ประมาณ 12 ซม. ผลดิบมีสีเขียว ผลแก่
สีแดง เมื่อผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
2. ผลิตภัณฑ์ “ภูพานทอง”
2.1 ต้นพันธุ์หมากเม่า “ภูพานทอง” ความสูง 50, 80, 100 ซม.
2.2 ไวน์แดงหมากเม่า "ภูพานทอง"
* ผลิตจากผลหมากเม่าคัด พันธุ์ภูพานทอง
* ขนาดบรรจุ 750 ซีซี.
2.3 น้ำหมากเม่าเข้มข้น "ภูพานทอง"
2.4 น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม "ภูพานทอง"
2.5 แยมหมากเม่า "ภูพานทอง"

สนใจติดต่อ
หจก.ภูพานเพชร
124/170 หมู่ 1 หมู่บ้านปิยวรารมย์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1.คุณเอมอร สาระขันธ์ โทร 081 839 0015
2.คุณดายุทธ รักมะณี โทร 081 911 1764
www.phuphanphet.com
Email: phuphanphet@gmail.com
  ความคิดเห็นที่ : 38 โดย : มะเม่า "ภูพานเพชร" ผลไม้สวนป่าเศรษฐกิจใหม่ ปลูกง่า/phuphanphet@gmail.com เมื่อ : 7/2/2552 21:22:00

ต้นตะกูพันธุ์ก้านแดง ไม้โตเร็ว เหมาะสำหรับการปลูกสวนป่า ผู้นำตลาด "ระบบบริหารจัดการ ปลูกและดูแลสวนป่าเอกชน ระดับสากล"
Leading Private AgroForestry Management System Anthocephlaus Chinensis – Tagoo KanDaeng Variety fast growing tree Suitable for agroforestry
รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกสวนป่าเอกชน ด้วยไม้ป่านานาพรรณ
* ไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
* ต้นประดู่
* ต้นชิงขัน
* ต้นยางนา
* ต้นตะเคียนทอง
* ต้นพยุง
รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
ถ้าท่านมีที่ดิน และต้องการปลูกต้นตะกู ทางเรามีบริการปลูก และรับดูแลแทนท่าน เป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั่งขายเนื้อไม้ได้
ขอบเขตงาน
* เตรียมพื้นที่ปลูก ระยะปลูก 3 x 3 ม. (177 ต้น/ไร่ x 10 ไร่) = 1,770 ต้น
* ปลูกต้นกล้าต้นตะกู พันธุ์ก้านแดง
* ดูแลรักษา บริหารจัดการโครงการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
ประมาณเงินลงทุนปลูก และดูแลสวนป่า ไม้ตะกู (พันธุ์ก้านแดง) 10 ไร่
* ปีที่ 1 จำนวนเงิน 287,150 บาท
* ปีที่ 2 จำนวนเงิน 112,000 บาท
* ปีที่ 3 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 4 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 5 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* รวมเงินลงทุนทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน 579,150 บาท
ผลตอบแทนจากการขาย 1,770 ต้น x 1,000 บาท/ต้น เป็นเงิน 1,770,000 บาท
ตาราง การปลูกและดูแลสวนไม้ตะกู 10 ไร่
รายการ ประมาณการลงทุน รวม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1:เตรียมดินปลูก และค่าแรงปลูก 25,000 - - - - 25,000
2.ค่าต้นกล้า พร้อมปลูกซ่อม 168,150 - - - - 168,150
3ดูแลกำจัดวัชชพืช ปุ๋ย ทำแนวกันไฟ 94,000 112,000 60,000 60,000 60,000 386,000
รวม เงินลงทุน 287,150 112,000 60,000 60,000 60,000 579,150
เงินลงทุน สะสม 287,150 399,150 459,150 519,150 579,150
สนใจติดต่อ
1. คุณดายุทธ รักมะณี โทร 081 911 1764
2. คุณวรภัทร ทรวงแสวง โทร 084 0123451, 086 789 8845
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.agroforestrysystem.com
www.forestryfarm.com
http://tree.igetweb.com
  ความคิดเห็นที่ : 39 โดย : ต้นตะกูพันธุ์ก้านแดง ไม้โตเร็ว เหมาะสำหรับการปลูกส/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 7/2/2552 21:25:00

TaGoo (Anthocephalus Chinensis) KanDaeng Variety fast growing tree suitable for agroforestry farm - Private AgroForestry Management System
1. Scope of Services
* Planting & Maintenance 5 year (Land Prepartion, Seedling, Planting, Replacing, Weed/Pest/Insect Control, Fire Protection)
* Consultant for Design Water Supply System
* Project Design, Implementation, Management
2. Project Area - Thailand, Laos, Cambodia
Please visit our website for more details:
www.forestryfarm.com
www.agroforestrysystem.com
Email: agroforests@yahoo.com
  ความคิดเห็นที่ : 40 โดย : TaGoo (Anthocephalus Chinensis) KanDaeng Variety f/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 7/2/2552 21:26:00

เมล็ดพันธุ์ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตราดาวทอง (GOLD STAR) คุณภาพมาตรฐานส่งออก Anthocephalus Chinensis Seeds - Tagoo Seeds (GOLD STAR Brand)

* เมล็ดตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตราดาวทอง (GOLD STAR) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นพ่อพันธุ์ ที่สมบูรณ์แข็งแรง โตเร็ว

* มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม

(Seeds Control)

* บรรจุซองฟอลย์ (Foil) ปิดผนึก ประมาณ 300 เมล็ด

* ความงอก (Germination) 80 % ขึ้นไป

* ความบริสุทธิ์ (Purity) 98%

* ราคาซองละ 350 บาท

(โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์จะมีอัตราความงอกลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงควรที่จะทำการอบคัดเลือกเมล็ดเสียเมล็ดลีบทำความสะอาด ฯลฯมีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และบรรจุซองฟอลย์เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน)

Anthocephalus Chinensis Seeds - Tagoo Seeds (GOLD STAR Brand)
* Selected seeds from strongest and fast growing Tagoo's parent
* Foil Packing 300 seeds/pack
* Germination 80%
* Purity 98 %
* Price 350 baht/pack

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.grand-biz.com

www.agroforests.com
  ความคิดเห็นที่ : 41 โดย : เมล็ดพันธุ์ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตราดาวทอง (GOL/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 7/2/2552 21:28:00

ต้นตะกูพันธุ์ก้านแดง ไม้โตเร็ว เหมาะสำหรับปลูกสวนป่าเอกชน รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกสวนป่าไม้ตะกูก้านแดง และไม้ป่านานาพรรณ
ผู้นำตลาด "ระบบบริหารจัดการ ปลูกและดูแลสวนป่าเอกชน ระดับสากล"
Leading Private AgroForestry Management System
* ไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
* ต้นประดู่
* ต้นชิงขัน
* ต้นยางนา
* ต้นตะเคียนทอง
* ต้นพยุง

รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
ถ้าท่านมีที่ดิน และต้องการปลูกต้นตะกู ทางเรามีบริการปลูก และรับดูแลแทนท่าน เป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั่งขายเนื้อไม้ได้
ขอบเขตงาน
* เตรียมพื้นที่ปลูก ระยะปลูก 3 x 3 ม. (177 ต้น/ไร่ x 10 ไร่) = 1,770 ต้น
* ปลูกต้นกล้าต้นตะกู พันธุ์ก้านแดง
* ดูแลรักษา บริหารจัดการโครงการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
ประมาณเงินลงทุนปลูก และดูแลสวนป่า ไม้ตะกู (พันธุ์ก้านแดง) 10 ไร่
* ปีที่ 1 จำนวนเงิน 287,150 บาท
* ปีที่ 2 จำนวนเงิน 112,000 บาท
* ปีที่ 3 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 4 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* ปีที่ 5 จำนวนเงิน 60,000 บาท
* รวมเงินลงทุนทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน 579,150 บาท
ผลตอบแทนจากการขาย 1,770 ต้น x 1,000 บาท/ต้น เป็นเงิน 1,770,000 บาท
ตาราง การปลูกและดูแลสวนไม้ตะกู 10 ไร่
รายการ ประมาณการลงทุน รวม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1:เตรียมดินปลูก และค่าแรงปลูก 25,000 - - - - 25,000
2.ค่าต้นกล้า พร้อมปลูกซ่อม 168,150 - - - - 168,150
3ดูแลกำจัดวัชชพืช ปุ๋ย ทำแนวกันไฟ 94,000 112,000 60,000 60,000 60,000 386,000
รวม เงินลงทุน 287,150 112,000 60,000 60,000 60,000 579,150
เงินลงทุน สะสม 287,150 399,150 459,150 519,150 579,150
สนใจติดต่อ
1. คุณดายุทธ รักมะณี โทร 081 911 1764
2. คุณวรภัทร ทรวงแสวง โทร 084 0123451
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.agroforestrysystem.com
www.forestryfarm.com
http://tree.igetweb.com
  ความคิดเห็นที่ : 42 โดย : agroforest/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 22/2/2552 14:56:00

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ว่ามีหน่วยงานของทางราชการเข้ามาดูแลเรื่องการปลูกต้นตะกูหรือปล่าว ถ้ามีช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะว่าเป็นหน่วยงานอะไรมีโครงการนำร่องหรือยัง ? คืออยากปลูกแต่ยังไม่มั่นใจผลตอบแทน แล้วมีท่านใดที่พอจะให้เข้าชมสวนตะกูได้บ้างอยากเข้าไปดูมากค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
  ความคิดเห็นที่ : 43 โดย : edak/jipja_buuaq20@hotmail.com เมื่อ : 28/2/2552 16:00:00

ตะกูไทยจำหน่ายต้นตะกู และต้นสัก พร้อมรับจ้างปลูก ทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้น 1-50 บาท สนใจติดต่อพิทักษ์ 086-4201568 083-5817587 www.takoothai.com
  ความคิดเห็นที่ : 44 โดย : พิทักษ์/takoothai@gmail.com เมื่อ : 24/3/2552 14:30:00

ประกาศอัพเดทใหม่ 20 มีนาคม 2552

ประกาศราคาต้นกล้าราคาส่งตะกูไทยอัตราเดียวทั่วประเทศไทยส่งถึงบ้าน

สั่งต้นกล้าตั้งแต่ 5000 ต้น ขึ้นไปคิดราคาส่ง 1 – 5 บาท

สั่งต้นกล้า 4000 – 4999 ต้น คิดราคาส่ง 2- 5.25 บาท

สั่งต้นกล้า 3000 – 3999 ต้น คิดราคาส่ง 2- 5.50 บาท

สั่งต้นกล้า 2000 – 2999 ต้น คิดราคาส่ง 2- 5.75 บาท

สั่งต้นกล้า 1000 – 1999 ต้น คิดราคาส่ง 3- 8 บาท

สั่งต้นกล้าต่ำกว่า 1000 ต้น คิดราคาส่ง 3-10 บาท

ลำต้นโตเท่าไม้เสียบลูกชิ้น อัตราความอยู่รอด 80 – 100 % การเจริญเติบโตประมาณ 80 – 95 % ความสูงของลำต้น 30 – 70 เซนติเมตร เลี้ยงมาแล้ว 2-4 เดือน

ประกาศราคาต้นกล้าราคาส่งตะกูไทยอัตราเดียวทั่วประเทศส่งถึงบ้าน


สั่งต้นกล้าตั้งแต่ 5000 ต้นขึ้นไปคิดราคาส่ง 10 – 20 บาท

สั่งต้นกล้า 4000 – 4999 ต้น คิดราคาส่ง 10- 22 บาท

สั่งต้นกล้า 3000 – 3999 ต้น คิดราคาส่ง 10- 25 บาท

สั่งต้นกล้า 2000 – 2999 ต้น คิดราคาส่ง 15- 27 บาท

สั่งต้นกล้า 1000 – 1999 ต้น คิดราคาส่ง 15- 28 บาท

สั่งต้นกล้าต่ำกว่า 1000 ต้น คิดราคาส่ง 20-30 บาท

ลำต้นโตเท่านิ้วก้อยถึงนิ้วชี้ อัตราความอยู่รอด 95 – 100 % การเจริญเติบโตประมาณ 95 – 100 % ความสูง 40 - 80 เซนติเมตร เลี้ยงมาแล้ว 4-6 เดือน

สาขาตะกูไทยที่เปิดเป็นทางการ
1. สาขาพะเยา สาขาลำปาง สาขาลำพูน สาขาเชียงราย(แม่สาย) รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 1-5 บาท
2. สาขาอำเภอสวนผึ้ง รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 1-5 บาท
3. สาขาหนองมน สาขาชลบุรี รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 1-5 บาท
4. สาขาพังงา รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 3-10 บาท
5. สาขาพัทลุง รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 5-90 บาท
6. สาขาหาดใหญ่ รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 5-90 บาท
7. สาขานนทบุรี อยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญา รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 1- 5 บาท
ลดการฟกซ้ำต้นกล้าเลือกซื้อต้นกล้าใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้

  ความคิดเห็นที่ : 45 โดย : พิทักษ์/takoothai@gmail.com เมื่อ : 24/3/2552 14:34:00

ตัวอย่าง แปลงปลูกต้นตะกู ไร่เจริญสุข 20,000 ต้น

ดูภาพได้จากเวปไซด์

www.agroforestrysystem.com

www.forestryfarm.com
  ความคิดเห็นที่ : 46 โดย : ตัวอย่าง แปลงปลูกต้นตะกู ไร่เจริญสุข 20,000 ต้น/agroforests@yahoo.com เมื่อ : 26/4/2552 20:43:00

จำหน่ายต้นกล้าตะกูราคาถูก
ต้นกล้าแข็งแรงทุกต้น

ราคาเพียงต้นละ 3 - 5 บาท
พร้อมมีบริการส่งถึงที่

เพาะต้นกล้าเอง ขายเอง ส่งเองครับ รับประกันความเสียหายจากการขนส่งทุกต้น

สนใจติดต่อ คุณโชค

081 - 8884663

086 - 6195055
  ความคิดเห็นที่ : 47 โดย : โชค/ch_2916@hotmail.com เมื่อ : 12/5/2552 9:21:00

จำหน่ายต้นกล้าตะกูราคาถูก
ต้นกล้าแข็งแรงทุกต้น

ราคาเพียงต้นละ 3 - 5 บาท
พร้อมมีบริการส่งถึงที่

เพาะต้นกล้าเอง ขายเอง ส่งเองครับ รับประกันความเสียหายจากการขนส่งทุกต้น

สนใจติดต่อ คุณโชค

081 - 8884663

086 - 6195055
  ความคิดเห็นที่ : 48 โดย : โชค/ch_2916@hotmail.com เมื่อ : 12/5/2552 9:41:00

อ้างอิงจาก คห.44 คุณพิทักษ์ takoothai@gmail.com

สาขาตะกูไทยที่เปิดเป็นทางการ
1. สาขาพะเยา สาขาลำปาง สาขาลำพูน สาขาเชียงราย(แม่สาย) รับส่งต้นกล้าราคาเริ่มต้น 1-5 บาท

อยากทราบว่าที่จังหวัดลำพูน มีต้นตะกูยักษ์พันธ์ก้านแดงขายที่ไหนครับ
ผมกำลังหาชื้ออยู่แต่ไม่รู้ว่ามีขายที่ไหนครับ

  ความคิดเห็นที่ : 49 โดย : เกรียงไกร/ka_nison@hotmail.com เมื่อ : 12/5/2552 16:30:00

กำลังหาซื้อต้นตะกูยักษ์พันธ์ก้านแดงมีขายที่ไหนบ้างค่ะแล้วราคาต้นเท่าไหร่ บ้านอยู่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ความคิดเห็นที่ : 50 โดย : saosao/varunee.mee@gmail.com เมื่อ : 15/5/2552 19:15:00

สอบถามหน่อยค่ะ.. ถ้าพื้นที่ ที่เราปลูกตะกูไปแล้ว จะส่งผลกับดินหรือไม่ ดินจะเสื่อมไม๊ เหมือนกับปลูกยูคาลิปตัสหรือป่าว
  ความคิดเห็นที่ : 51 โดย : ใบบัว เมื่อ : 18/5/2552 10:36:00

ตอนแรกสนใจ แต่พอหาข้อมูล ก็พบว่า....

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=988.0
  ความคิดเห็นที่ : 52 โดย : ใบบัว เมื่อ : 18/5/2552 10:48:00

น่าสนใจดีนะ ปลูกทำเฟอนิเจอน่าจะดี
  ความคิดเห็นที่ : 53 โดย : ดา เมื่อ : 20/5/2552 20:01:00

>> เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
  ขออภัยในความไม่สะดวก ! ขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ เนื่องจากขณะนี้มีผู้พยายามก่อกวนเว็บบอร์ด โดยการส่งสแปมมาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และเราจะเปิดบริการใหม่ในเร็ว ๆ นี้ครับ
ทีมงาน PHTNET.ORG
ชื่อ : *
 
อีเมล์:
ข้อความ :
 
 
ป้อนรหัสความปลอดภัย 4 หลักที่ท่านเห็นข้างบน