ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://npht.phtnet.org/
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031