รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรี

วุฒิศึกษา :
PhD (Agricultural Biochemistry), Nottingham Univ., UK Post-Doc (Ecological Polymer Chemistry), Kanazawa Institute of Technology, Japan
สังกัด :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Starch Technology, Food Biochemistry, Biodegradable Polymer
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
pensiri@science.cmu.ac.th
โทรศัพท์ :
053-943341-5