บทคัดย่องานวิจัย

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน

ไชยยงค์ หาราช และบัณฑิต จริโมภาส
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) ปีที่ 29 ฉบับที่ 3, 2538. หน้า 393-403.
2538
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน

·  งานวิจัยนี้เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนให้ได้ผลทรง 5 เหลี่ยม ตัวเครื่องประกอบด้วยเครื่องปอกเปลือกย่อย 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ปอกลำตัวผลมะพร้าวอ่อน เครื่องปอกย่อยที่ 2 ปอกไหล่ผลมะพร้าวอ่อน เครื่องปอก ย่อยทั้ง 2 เครื่องติดตั้งอยู่บนโครงเดียวกันที่ประกอบขึ้นจากเหล็กฉากขนาด 25 มม. หนา 2.3 มม. โครงนี้มีขนาดกว้าง 69 ซม. ยาว 158 ซม. สูง 120 ซม. น้ำหนัก 120 กก. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 3 แรงม้า 380 V. 50 Hz ชนิดปรับความเร็วรอบได้ เครื่องปอกย่อยแต่ละเครื่องประกอบด้วย ใบมีดปอกเปลือก มะพร้าว ซึ่งทำด้วยมีดเหล็กกล้าแข็งสเตนเลส ขนาดกว้าง 31 มม. ยาว 198 มม. หนา 1.5 มม. และชุดกลไกขับใบมีดซึ่งทำจากโซ่และเฟือง ทำงานได้โดยการถ่ายทอด แรงจากมอเตอร์ต้นกำลังผ่านระบบ ล้อสายพานลิ่ม และสายพานลิ่ม

·  จากการทดสอบปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนพันธุ์น้ำหอมอายุเก็บเกี่ยวขั้นสอง จำนวน 80 ลูก พบว่าความเร็วมีดปอก ความหนาขี้เปลือกผลมะพร้าวอ่อนและอายุการ เก็บรักษา มีอิทธิพลต่อคุณภาพการปอกของผลมะพร้าวอ่อน ความเร็วมีดปอก ความหนา ขี้เปลือก และอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม (ให้ผิวปอกเรียบขาวดี) ควรเป็น 45 รอบ/นาที ไม่เกิน 2.0 มม. และไม่เกิน 1 สัปดาห์ตามลำดับ