บทคัดย่องานวิจัย

เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการแปรรูปถั่วลิสงในระดับครัวเรือน

วินิต ชินสุวรรณ
รายงานการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537
เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการแปรรูปถั่วลิสงในระดับครัวเรือน

เครื่องกะเทาะถั่วลิสงแบบล้อยาง (มือหมุน) เครื่องกะเทาะถั่วลิสงแบบ ล้อยาง (ติดมอเตอร์) เครื่องปลิด/ฝัดฝักถั่วลิสงแบบเท้าเหยียบ และเครื่องบด ถั่วลิสงได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับการแปรรูปถั่วลิสงในระดับครัวเรือน โดย เกษตรกร ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปประกอบด้วย ถั่วลิสงคั่ว ถั่วลิสงซีก และถั่วลิสงป่น จากการติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร 6 ราย พบว่าแต่ละครัวเรือนมีรายได้ สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ถึง 80,000 บาท/ปี เครื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับ การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศอีกด้วย