รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > พืชผัก

ชื่อสามัญ : หน่อไม้ (bamboo shoot)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa spp.

ตระกูล : Poaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย