รายชื่องานวิจัย Durable Crops > ธัญพืช

ชื่อสามัญ : ลูกเดือย (adlay, adlay millet, job's tears)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lacryma-jobi

ตระกูล : Poaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย