รายชื่องานวิจัย Durable Crops > ธัญพืช

ชื่อสามัญ : ข้าวบาร์เลย์ (barley)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hordeum spp.

ตระกูล : Poaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย