วิสัยทัศน์ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF

"สร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร ด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล"