การสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2753 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้เข้าร่วมสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้ง 7 ศูนย์ ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ

โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2550 ณ มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จ.สระบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

การสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การสัมมนา แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ