ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2045 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. วิเชียร เฮงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ รศ.ดร. สุชาติ  จิรพรเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ Prof. Dr. Wolfgang Lucke และ ศ.ดร. อารันต์  พัฒโนทัย เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม  2551 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่