ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1976 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วิเชียร  เฮงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.สุชาติ  จิรพรเจริญ  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ นางจุฑานันท์  ไชยเรืองศรี  ผู้จัดการศูนย์ฯ  ได้นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ Prof. Dr. Wolfgang Lucke และ ศ.ดร. อารันต์  พัฒโนทัย เข้าเยี่ยมและรับทราบข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของหน่วยปฏิบัติงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมี รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ  ผู้แทนและคณะกรรมการดำเนินงาน ต้อนรับในวันพุธที่ 8 ตุลาคม  2551 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าเยี่ยมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น