ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้กับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1998 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้กับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ รศ. ดร.วิเชียร  เฮงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.สุชาติ  จิรพรเจริญ  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ นางจุฑานันท์  ไชยเรืองศรี  ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้กับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ Prof. Dr. Wolfgang Lucke และ ศ.ดร. อารันต์  พัฒโนทัย ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551  ณ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  แจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้กับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  แจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้กับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  แจ้งข้อมูลการดำเนินงานให้กับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ