ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2027 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.วิเชียร  เฮงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.สุชาติ  จิรพรเจริญ  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ นางจุฑานันท์  ไชยเรืองศรี  ผู้จัดการศูนย์ฯ  ได้นำคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ Prof. Dr. Wolfgang Lucke และ ศ.ดร. อารันต์  พัฒโนทัย เข้าเยี่ยมและรับทราบข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของหน่วยปฏิบัติงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   โดยมี รศ.ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์  ผู้แทนและคณะกรรมการดำเนินงาน ต้อนรับในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม  2551 ณ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ เยี่ยมชมหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี