การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2112 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ, การขออนุมัติทุนพัฒนาบุคลากร, การเบิกจ่ายงบประมาณ, งานพัสดุ และยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย อาจารย์ดำรงค์ ใจสมคม

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2551