การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2204 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้จัดการสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้น เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ  โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้ จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน และมีผลงานวิชาการนำเสนอทั้งสิ้นรวม 170 เรื่อง
แบ่งเป็นภาคบรรยาย 83 เรื่อง และภาคนิทัศน์ 87 เรื่อง

ประมวลภาพกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 ส.ค.2551