สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2296 ครั้ง
Print Friendly and PDF
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว