การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2284 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รศ.ดร. วิเชียร เฮงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.ดร. สุชาติ จิรพรเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และ ผศ.ดร. วิชชา  สอาดสุด ผู้อำนวยการสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ณ ห้องประชุมกาซะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง