ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1461 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วยพนักงานศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่  รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2559 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่