การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 978 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเรื่อง "การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 80 คน

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า
การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า
การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า
การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า
การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า
การอบรมเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า