Prof. NOBUTAKA ITO และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2443 ครั้ง
Print Friendly and PDF
Prof. NOBUTAKA ITO และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Prof. NOBUTAKA  ITO  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างศูนย์ฯ และ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

ประมวลภาพกิจกรรม

Prof. NOBUTAKA  ITO  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Prof. NOBUTAKA  ITO  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Prof. NOBUTAKA  ITO  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Prof. NOBUTAKA  ITO  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Prof. NOBUTAKA  ITO  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว