ซีพีไอวิจัย 'ทางปาล์ม' ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเกษตรกร 'ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต'

ซีพีไอวิจัย 'ทางปาล์ม' ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเกษตรกร 'ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต' หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 29 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 424 ครั้ง
Print Friendly and PDF
แม้ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ แต่พืชชนิดนี้ก็มีความต้องการธาตุอาหารและน้ำในปริมาณที่มากด้วยเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้น ใบและผลผลิต ดังนั้นการจัดการปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก