วิจัยข้าวพันธุ์ใหม่ 'หอมมะลิธรรมศาสตร์' อีกความหวังชาวนาไทยผลิตข้าวคุณภาพ

วิจัยข้าวพันธุ์ใหม่ 'หอมมะลิธรรมศาสตร์' อีกความหวังชาวนาไทยผลิตข้าวคุณภาพ หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 600 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ข้าวหอมดอกมะลิ 105 ข้าวคุณภาพของไทยที่ปลูกได้ปีละครั้ง แต่จากนี้ไปจะปลูกได้ปีละ 3-4 ครั้ง หลังทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการนำของ รศ.ดร.บุญหงษ์ จงคิด และคณะ ประสบความสำเร็จในการวิจัยปรับปรุงข้าวหอมดอกมะลิสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ต่างไปจากพันธุ์ดั้งเดิม ภายใต้ชื่อ "ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์" ล่าสุดคว้ารางวัลเหรียญเงินในกลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรมจากการส่งเข้าประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก