ปาล์มลูกผสมพันธุ์ใหม่ 'ซีพีไอ ไฮบริด' ทนสภาพแล้ง-ทะลายดก-ให้น้ำมันสูง

ปาล์มลูกผสมพันธุ์ใหม่ 'ซีพีไอ ไฮบริด' ทนสภาพแล้ง-ทะลายดก-ให้น้ำมันสูง หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 479 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การได้มาซึ่งพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ไม่ใช่แค่เพียงการให้ผลผลิตที่ให้น้ำมันต่อพื้นที่สูงสุดเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความสามารถปรับเข้ากับสภาพภูมิอากาศได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกที่มีความแห้งแล้งกันดาร เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำสูงมากในแต่ละวัน ดังนั้นการคิดค้นสายพันธุ์ปาล์มที่ทนแล้งได้ก็จะช่วยตอบสนองเกษตรกรที่สนใจ แต่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก