เปิดอบรมหลักสูตรทำนา 1 ไร่ได้ 1 แสน

เปิดอบรมหลักสูตรทำนา 1 ไร่ได้ 1 แสน หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 452 ครั้ง
Print Friendly and PDF
เดือนพฤษภาคม ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่ หอการค้าไทย โดยสถาบันเกษตรสรรพสิ่งและพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน หลักสูตร 2 คืน 3 วันขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการทำนา ทำไร่ให้มีผลผลิตสูงและมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีรายได้และชีวิตที่ดีและมั่นคงขึ้น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์