ห้องรมลำไยแม่โจ้ลดสารตกค้าง ผ่านด่านสุดโหดตลาดจีนสบาย

ห้องรมลำไยแม่โจ้ลดสารตกค้าง ผ่านด่านสุดโหดตลาดจีนสบาย หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 8 พฤษภาคม 2557 ผู้ชม : 521 ครั้ง
Print Friendly and PDF
จีนเป็นตลาดลำไยใหญ่ที่สุดของไทย โดยเฉพาะผลลำไยสดซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมามีปริมาณการนำเข้าประมาณ2 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 4 พันล้านบาท และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญของการส่งออกลำไยสดจากไทยไปจีนคือ การมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผลลำไยสูงกว่าเกณฑ์ที่จีนได้กำหนดไว้ นั่นคือ มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(พีพีเอ็ม) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีการแจ้งเตือนปัญหาดังกล่าวไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการรมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จีนได้มีหนังสือแจ้งระงับการนำเข้าลำไยผลสดจากผู้ประกอบการของไทยจำนวนไปแล้ว 9 แห่ง

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก