'ข้าวไร่' พืชทางเลือกเกษตรกร ช่วยฟื้นฟูดิน-แก้วิกฤติข้าวไทย

'ข้าวไร่' พืชทางเลือกเกษตรกร ช่วยฟื้นฟูดิน-แก้วิกฤติข้าวไทย หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2557 ผู้ชม : 712 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ปัจจุบันชาวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกข้าวไร่หมุนเวียนกับพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด เนื่องจากได้ประโยชน์ 2 ชั้นคือช่วยปรับสภาพหน้าดินและเก็บเกี่ยวไว้บริโภคในครัวเรือน ขณะที่ข้าวไร่พืชทางเลือกอีกชนิดยังไม่ปรากฏแน่ชัดจะบำรุงดินได้มีคุณภาพเทียบเท่าปอเทืองและถั่ว เหตุนี้จึงเป็นที่มาของงานวิจัย “บทบาทของข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความยั่งยืนในการปลูกอ้อย” โดย ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ได้นำทีมนักวิจัย มข.ทดลองในพื้นที่เกษตรกรบ้านนาหว้า ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก