มข. วิจัยข้าวไร่ พืชทางเลือก ฟื้นฟูดิน แก้วิกฤติข้าวไทย

มข. วิจัยข้าวไร่ พืชทางเลือก ฟื้นฟูดิน แก้วิกฤติข้าวไทย หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2557 ผู้ชม : 700 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ปัจจุบันชาวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกข้าวไร่ หมุนเวียนกับพืชไร่หลากชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด เพื่อใช้เป็นพืชหมุนเวียนบำรุงดิน เนื่องจากได้ประโยชน์ 2 ชั้นคือ ช่วยปรับสภาพหน้าดิน และสามารถเก็บเกี่ยวข้าวใช้บริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วย ขณะที่ข้าวไร่พืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสามารถบำรุงดินได้ดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับปอเทือง และถั่ว เหตุนี้จึงเป็นที่มาของผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความยั่งยืนของระบบการปลูกอ้อย” โดย ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ได้นำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการทดลองในพื้นที่ดินของเกษตรกรบ้านนาหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์