ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ใหม่ 'สุวรรณ 4452' นวัตกรรมสร้างเสริมรายได้เกษตรกร

ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ใหม่ 'สุวรรณ 4452' นวัตกรรมสร้างเสริมรายได้เกษตรกร หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2557 ผู้ชม : 445 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมให้ผลผลิตสูง ต้านโรค ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ และตรงกับความต้องการของตลาด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ สุวรรณ 4452 แม้จะใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปีก็ตาม ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3853

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก