"พิรุณ1" มันฯ พันธุ์ใหม่ 6.5 ตันต่อไร่ไม่ง้อปุ๋ย

"พิรุณ1" มันฯ พันธุ์ใหม่ 6.5 ตันต่อไร่ไม่ง้อปุ๋ย หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2557 ผู้ชม : 474 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การวิจัยสายพันธุ์มันสำปะหลังของไทยก้าวไปไม่หยุด ที่ผ่านมา พันธุ์ห้วยบง 80 ถือเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงถึง 5 ตันต่อไร่ แต่วันนี้มีมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 1” ให้ผลผลิตมากกว่าถึง 6.5 ตันต่อไร่ ด้วยผลงานปรับปรุงพันธุ์ของ ดร.โอภาษ บุญเส็ง ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร และ รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ