สกว.ชี้ช่องทางรวยให้เกษตรกรปลูกมะละกอครั่งรายได้นับแสน

สกว.ชี้ช่องทางรวยให้เกษตรกรปลูกมะละกอครั่งรายได้นับแสน หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2557 ผู้ชม : 576 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). พร้อมด้วย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านและคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยในโครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง” ซึ่ง สกว. ให้การสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารสารคาม โดยมี รศ.ดร. รภัสสา เป็นหัวหน้าโครงการ ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะละกอพันธุ์ครั่งของกลุ่มเกษตรกร ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์มะละกอสายพันธุ์ครั่ง และการนำเมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์มะละกอสายพันธุ์ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก