จัดการธาตุอาหาร 'ยางพารา' เฉพาะพื้นที่

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 56
ปลูกยางพารา บางส่วนใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความต้องการของต้นยาง ทำให้ดินขาดสมดุลของธาตุอาหาร และการปลูกยางพาราติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเขตภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิม ส่วนหนึ่งมีการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีรอบที่ 3 ทำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไปกับใบ ลำต้น และผลผลิตน้ำยาง หากเกษตรกรขาดการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสม จะทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดธาตุอาหารทำให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงดังนั้นเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเพื่อชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตยางได้ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์