ชุดตรวจแยกเพศปลาอะโรวานา

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 56
ปลาอะโรวานา หรือปลามังกร ที่เศรษฐีนิยมเลี้ยงกันอยู่นั้น มูลค่าแต่ละตัวค่อนข้างสูงมากเป็นหลักหมื่นหลักแสน ดังนั้น จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจเพาะเลี้ยง ปลาอะโรวานาที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะว่าปลาของไทยโดยปกติสีไม่สวย ที่เรารู้จักกันก็ได้แก่ พวกปลาตะพัดสีเขียว ตะพัดสีเงิน เป็นต้น แต่ที่นิยมเลี้ยงจะเป็นพวกสีทอง ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากมาเลเซีย จึงเรียกว่าทองมาเลเซีย ซึ่งราคาแพงมาก แต่ถ้าเป็นปลาที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซียก็จะราคาย่อมเยาลงมา เรียกว่าทองอินโดนีเซีย แล้วก็จะมีแดงอินโดนีเซียที่มีราคาสูงพอสมควร โดยสรุปแล้วอินโดนีเซียมีการเพาะเลี้ยงและส่งออกมากที่สุดในโลก ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก