'เห็ดถั่วฝรั่ง' ปลูกได้ในไทย ชอบหนาว - ตลาดรับไม่อั้น

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 56
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าพืชค่อนข้างมาก รวมทั้งการผลิตเห็ดด้วย เพราะผลผลิตลดลง ขณะที่ต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะเห็ดเมืองหนาว เช่น เห็ดแชมปิญอง เป็นต้น สำนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร จึงคัดเลือก "เห็ดถั่วฝรั่ง" พันธุ์เห็ดเมืองหนาวชนิดใหม่ เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรผลิตเพื่อป้อนตลาด สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก