สมาคมเมล็ดพันธุ์ผวา พรบ.ล้าหลัง ทำไทยตกขบวนเออีซี

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 56
งานฉลองครบรอบ 10 ปี สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย น.ส.วนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคมฯ ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ว่า อุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยมีศักยภาพทางเทคโนโลยี เพราะมีความได้เปรียบในเรื่องสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และเกษตรกรไทยมีทักษะความชำนาญด้านการผลิต สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ในภาคพื้นเอเชียได้ ในปีที่ผ่านมา สามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เป็นจำนวนกว่า 18 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,900 ล้านบาท ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ