ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ความสำเร็จผู้พัน 'จรัญ หนูเนียม'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 56
อ. “ลานสกา” จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ซึ่งได้รับการขนามนามว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมีเรื่องราวของอดีตผู้พันที่หันมาเอาดีด้านเกษตรจนได้ดิบได้ดีกับภารกิจ “ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์” ขึ้นแท่นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกษตรกรทั่วเมืองเดินทางมาศึกษาดูงาน และขอองค์ความรู้ไม่ขาดสาย พ.ท.จรัญ หนูเนียม อดีตนายทหารกรมสรรพาวุธทหารบก สังกัดกองทัพบก เจ้าของ “สวนส้มผู้พัน” ที่เริ่มต้นลงทุนลงแรงปลูกผัก และพืชสวนนานาชนิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร กระทั่งปลายปี 2549 ได้รับทราบข้อมูลการปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร1 ผ่านทางโทรทัศน์ระบุว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานโรค ให้ผลดก ผลโต น้ำเยอะ และให้ผลผลิตเร็วประมาณ 1 ปี ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก