จับตาผลผลิตผลไม้ภาคเหนือ อากาศร้อนจัดฉุดผลผลิตลด

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 56
เกษตรกรรม นับเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศมากที่สุด ไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือฝนแล้ง ล้วนทำให้ผลผลิตเกษตรเสียหาย ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. จึงเกาะติดสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ที่สำคัญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือ ซึ่งมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญคือ ลิ้นจี่ และลำไย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายเมษายนนี้ในปริมาณมาก ดังนั้นการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรเป็นการจัดทำข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์การพยากรณ์ช่วงดังกล่าวเพื่อเตือนสภาพอากาศ ซึ่งมีผลต่อผลผลิตของผลไม้เมืองเหนือ ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์