'พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251' ขึ้นแท่นพันธุ์ยางพาราสุดฮิต

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 56
กรมวิชาการเกษตร ประกาศให้ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี 2543 จากนั้นได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็น 1 ใน 12 พันธุ์ยางชั้น 1 นับเป็นยางพันธุ์ดีที่ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่าง ๆ อย่างละเอียดแล้ว แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์