แนะเสริมเครือข่ายเกษตรกร พัฒนาการผลิต "แพะเนื้อ"

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 56
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลการศึกษาการตลาดแพะเนื้อ ปูพรมสัมภาษณ์เกษตรกร และผู้ประกอบการทุกระดับทั้ง 4 ภาครวม 21 จังหวัด ระบุ ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเนื้อมีชีวิตส่วนใหญ่ เป็นลักษณะตลาดผู้ขายมากราย และผู้ซื้อมากราย แนะพัฒนาตลาดแพะเนื้อ โดยส่งเสริมการผลิต สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายมุ่งเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดอาเซียน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์