เดือน 6 ลงข้าวโพด รายได้ดีต้องรู้จักปรับปรุงดิน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 56
“ข้าวโพดเหมาะกับหน้าแล้งสามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังได้เป็นอย่างดี เพราะใช้น้ำเพียง 800 คิวต่อไร่ต่อฤดูการปลูก ในขณะที่ข้าวต้องใช้น้ำถึง 1,200 คิว” แต่ให้ได้ผลดี  ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์และพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะให้ดูสภาพดิน หากเป็นดินนาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว ต้องยกเป็นร่องขึ้นมา เพราะข้าวโพดไม่ชอบน้ำขัง รากจะหายใจไม่ออก ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ