7 หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ สานต่อโครงการจัดระบบปลูกข้าว

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 56
การทำนาของเกษตรกรไทยในปัจจุบันที่ปลูกข้าวต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากๆ จะได้เข้าโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล โดยไม่คำนึงถึงอนาคตว่าผืนนาจะเสื่อมโทรม น้ำจะไม่พอใช้ แมลงศัตรูข้าวจะระบาดมากขึ้นหรือไม่ หรือปัญหาที่จะตามมาอีกนานัปการ ซึ่งการกระทำที่มองแต่ผลตอบแทนเป็นแรงขับนี้เองนับเป็นความเสี่ยงอย่างมาก ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปรับรองว่าผลกระทบจะต้องเกิดขึ้นกับอาชีพกระดูกสันหลังของชาติ และกระทบต่อการเป็นผู้ส่งออกข้าวของโลกอย่างแน่นอน ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์