3 ปัจจัยอิทธิพลต่อผลผลิตข้าว ทางออกชาวนาสู่ 'มืออาชีพ'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 56
ยุทธศาสตร์ในการสรรหาสุดยอดชาวนาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาเป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการกระบวนการผลิตข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่สู่ชาวนาไทยทั่วประเทศนั้น นอกจากเป็นทางออกให้แก่ชาวนาไทยในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตสู่การมีกำไรเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออกอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยกลุ่มพืชครบวงจร เดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยการชูโครงการ "ชาวนามืออาชีพ” พร้อมมอบรางวัลแชมป์ชาวนามืออาชีพแก่ชาวนาไทยจาก จ.สิงห์บุรี ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก