พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 'ยาหอม' หรือ 'หลุมพราง'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 56
“สุโขทัย” ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการปลูกใบยาสูบ พันธุ์ “เบอร์เลย์” กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ อ.ศรีสำโรง สวรรคโลก และ อ.เมือง รวมแล้วกว่า 50,000 ไร่ จาก 18,000 ครอบครัว โดยชาวไร่มีทั้งเป็นชาวไร่ที่มีโควตาปลูกขายกับโรงงานยาสูบ ชาวไร่ที่ปลูกขายให้กับบริษัทผู้ส่งออก และปลูกขายให้กับผู้รับซื้ออิสระ ซึ่งสามารถทำเงินจังหวัดได้ปีละไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท จากข้อมูลพบว่า เกษตรกรจะนิยมปลูกใบยาพันธุ์ดังกล่าวประมาณกลางเดือน ธ.ค. และจะเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือน ม.ค. จนถึงเดือน ก.พ. ของทุกปี เฉลี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 บาท (ตากแห้ง) ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์