อ้อย 2 พันธุ์ใหม่ เหมาะป้อนโรงงานน้ำตาล

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 56
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพการผลิต "อ้อย" สูง และมีโรงงานผลิตน้ำตาลที่ทันสมัยระดับโลก แต่ปัจจุบันผลผลิตอ้อยของไทยยังค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยประมาณ 11.26 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง บราซิลที่ได้ผลผลิต 12.67 ตันต่อไร่ และออสเตรเลีย 12.43 ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ สำเร็จเพิ่มอีก 2 พันธุ์ มีจุดเด่นที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงทั้งน้ำหนักและน้ำตาล คาดว่าน่าจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่จะใช้อ้อยพันธุ์ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์